Schapenbedrijven: laatste jaren weer opwaartse trend

© ANP
Vanaf 2000 is het aantal schapenbedrijven met 39 procent gedaald tot 2,1 duizend bedrijven in 2016. In dat jaar hadden de schapenbedrijven 27 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 20 procent minder is dan in 2000. Op de bedrijven waren 444 duizend dieren, wat 5,0 procent minder is dan in 2000. In 2016 werd met één arbeidsjaareenheid(aje) 12 hectare grond bewerkt, 195 dieren verzorgd en 35 duizend euro standaardopbrengst(so) gegenereerd. In 2000 was dit nog 12 hectare grond, 162 dieren en 22 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de schapenhouders tot een 62 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale schapensector is in de periode 2000-2016 met 28 procent toegenomen.

Totalen schapenbedrijven
 schapensocultuurgrondajebedrijven
2000100100100100100
2001103,7100,397,99896,7
200295,792,599,991,688,9
2003100,597,9107,188,689,2
2004107,2103,1115,19391,1
2005123,611110888,791,5
2006130,5115,8111,991,892,2
2007130,7115,5110,192,695,1
2008120,7110,2113,597,7101,9
2009111,9101,7103,59195,6
2010122,3116106,8102,9117
2011124,9120,1111,5110,4120,8
2012124122,4111,4112,9124,9
2013127,2156,8113,6114,4127,6
2014119152,8110,6116,5123,5
2015120,7149,6103,5112,7113,5
201695127,580,178,960,7

Het doorsnee schapenbedrijf

In 2016 had het gemiddelde schapenbedrijf 13 hectare cultuurgrond, 35 procent meer dan in 2000. Verder waren er 213 dieren, 57 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 110 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee schapenbedrijf met 30 procent toegenomen.

Gemiddelden schapenbedrijven
 schapensocultuurgrondaje
2000100100100100
2001107,1103,6101,4101,3
2002107,7104112,4103
2003112,7109,8119,899,3
2004117,7113,2126,6102,1
2005135,1121,3118,397
2006141,5125,6121,699,5
2007137,4121,411697,4
2008118,4108,1111,395,8
2009117106,3108,295,2
2010104,699,191,587,9
2011103,499,59391,4
201299,39890,390,3
201399,7122,99089,6
201496,4123,790,994,3
2015106,3131,893,699,3
2016156,6210134,6130