Zoekresultaten

318 resultaten voor keyword:jeugdzorg
318 resultaten voor keyword:jeugdzorg

Pagina 2 van 13

Stapeling sociaal domein, 1e kwartaal 2015

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het aantal huishoudens dat in het 1e kwartaal van 2015 gebruik heeft gemaakt van meerdere...

Cijfers

Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

Cijfers

Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Cijfers

Jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 1e halfjaar 2017

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in het 1e halfjaar van 2017, naar postcode, buurt en leeftijd.

Cijfers

Jeugdhulp naar leeftijd en verwijzer, 1e halfjaar 2018

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar 2018 naar leeftijd van de jongere en verwijzer.

Cijfers

Jongeren met jeugdhulp naar leeftijd, 2016

Jongeren met jeugdhulp in 2016 naar leeftijd, per gemeente.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2017

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 naar de reden van beëindiging.

Cijfers

Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2017

Kosten 2017 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Cijfers

Longitudinale Analyse Sociaal Domein, 2015

Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

Cijfers

Jeugdmonitor

De Jeugdmonitor bevat informatie over de situatie van de jeugd in Nederland

Overig

Uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van...

Cijfers

Gesloten jeugdhulp op peildatum 30-6-2015

Deze tabel beschrijft het aantal jeugdhulptrajecten gesloten plaatsing die jongeren op peildatum ontvangen.

Cijfers

Samenloop van regelingen en voorzieningen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep per buurt, 2011

Maatwerktabellen over het gebruik van regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg (inclusief jeugdzorg) en onderwijs in Hoofddorp en Nieuw-Vennep per buurt, 2011....

Cijfers

Voorzieningen sociaal domein in Rotterdam, 2015-2018

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein voor elke buurt in de gemeente Rotterdam voor de jaren 2015 t/m 2018.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2017- 2018H1

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 en 1e halfjaar 2018 naar de reden van beëindiging.

Cijfers

Wisselingen in jeugdhulp met verblijf

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of...

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m...

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2018 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers

Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties
Artikelen

Bijna een kwart miljoen jongeren in de jeugdzorg

In de eerste drie maanden van 2015 kregen 233 duizend jongeren gemeentelijke jeugdzorg. Het merendeel (85 procent) van de geleverde zorg betreft jeugdhulp. Daarnaast bestaat de jeugdzorg voor 12...

Artikelen

Gesloten jeugdhulp, 2015 - 2018

De tabel splitst de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 uit naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg in de G4, 2015-2016

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.

Cijfers

Aantal jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 2016

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2016 , naar postcode, buurt en leeftijd

Cijfers

Gesloten jeugdhulp, 2015 – 1e halfjaar 2017

Gesloten jeugdhulp in de periode 2015 - 1e halfjaar 2017 uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen.

Cijfers