Jeugdhulp met verblijf zonder jeugdbescherming, 2018-2023

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf zonder jeugdbescherming op 30 juni en 31 december van 2018-2022 en 30 juni 2023, uitgesplitst naar leeftijd van de jongere en duur van de jeugdhulp met verblijf.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabel samengesteld. De tabel beschrijft op een aantal peildatums het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf zonder jeugdbescherming, waarbij deze jongeren worden uitgesplitst naar een aantal leeftijdsgroepen en naar de duur van de jeugdhulp met verblijf.

De tabel is bekostigd door het ministerie van VWS.