Doelgroepenanalyse jeugd- en gezinsbescherming, 2021

© Hollandse Hoogte / Wim Oskam
In dit onderzoek is op verzoek van de Ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) jeugdzorggezinnen en hun problematiek in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van verschillende huishoudtypen. Er is ook gekeken naar regionale spreiding van problemen bij deze gezinnen. Deze tabellenset is gemaakt ter ondersteuning van een rapport.
De jeugdzorggezinnen zijn onderverdeeld in drie huishoudtype, te weten: met minderjarig(e) kind(eren), met alleen meerderjarige kinderen en zonder thuiswonende kinderen. Er wordt daarnaast gekeken naar de combinatie van soorten problematiek.

Zie ook het rapport: Doelgroepenanalyse jeugd- en gezinsbescherming, 2021