Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2021 en 2022

Meisje starend uit het raam
© Hollandse Hoogte / Roos Koole Fotografie
Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2021 en op 1 oktober 2022, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2019 t/m 2021 (respectievelijk 2020 t/m 2022), ten opzichte van advies groep 8.

Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze tabellen samengesteld over de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg. De gemeente, schoolbesturen en andere organisaties in de stad hebben samen een plan voor het onderwijs gemaakt, de Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2022-2026. Het Urban Data Center Den Haag werkt samen met de gemeente aan de monitoring van de HEA.

Bekostigd door de gemeente Den Haag.