AZW-breed: uitstroom werknemers van gecertificeerde instellingen, 2019KW01-2022KW04

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal unieke personen (= hoofdbanen van werknemers) die werkzaam zijn bij, één van de twaalf, Gecertificeerde Instellingen (GI) en van arbeidsmarktpositie wisselen.

In dit document worden cijfers getoond over het aantal hoofbanen (1) van werknemers bij de Gecertificeerde Instellingen (GI). Voor deze groep werknemers wordt in beeld gebracht of zij (2) als werknemer gaan werken bij een andere GI of (3) als werknemer gaan werken bij een ander bedrijf in de AZW-branche jeugdzorg of (4) als werknemer gaan werken bij een werkgever in een andere AZW-branche in zorg en welzijn of (5) gaan werken in een andere economische sector of dat zij niet langer actief zijn als werknemer. De cijfers worden per kwartaal gemaakt vanaf het 1e kwartaal 2019 tot en met het 4e kwartaal 2022.

Alle cijfers hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. Dit is de baan waarin een werknemer het hoogste basisloon verdiende volgens de loonaangifte. Iedere werknemer heeft daarmee één hoofdbaan. Een werknemer wordt bij uitstroom geteld wanneer een hoofdbaan in hetzelfde kwartaal, één jaar (t-1) voor het in de tabel getoond jaar, binnen de afgebakende populatie viel en in het getoonde jaar (t) niet meer. In deze tabel wordt Kinderopvang wél tot de arbeidsmarkt zorg en welzijn gerekend; er is dus sprake van cijfers over AZW-Breed.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.