Jeugdreclassering 1e kw. 2023, voorlopige cijfers

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen.
Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om 3x twee tabellen voor de maanden jan-feb-mrt: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau (per maand) en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau (per maand).