Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2022

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2022 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en wmo). In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabellen tonen per jaar, per gemeente het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in jaar, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

De cijfers over de 1e helft van 2022 zijn nader voorlopig, de cijfers over de 2e helft van 2022 en geheel 2022 zijn voorlopig.