Jeugdreclassering 2015-2022 SKM historie-reeks

In opdracht van het ministerie van JenV heeft het CBS een tijdreeks per maand opgesteld over de jaren 2015-2022, ten behoeve van de strafrechtketenmonitor (SKM).
De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor (SKM) van de Directie Strafrechtketen van JenV. In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd of arrondissement) weergegeven. In de afgelopen jaren heeft het CBS deze uitkomsten steeds per kwartaal gepubliceerd. Op verzoek van JenV heeft het CBS nu de gehele reeks van 2015 t/m 2022 per maand uitgerekend en in een ander format gepresenteerd. Dit laatste zodat de cijfers eenvoudiger te verwerken zijn door JenV in de SKM.