Jeugdzorg naar inkomen, leeftijd en geslacht, 2018-2022

Aantal jongeren met jeugdzorg in de jaren 2018 tot en met 2022, uitgesplitst naar een combinatie van jeugdzorgvorm, huishoudinkomen, leeftijd en geslacht.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS deze tabel samengesteld.

De tabel splitst de jongeren met jeugdzorg uit naar een combinatie van huishoudinkomen, leeftijd en geslacht. Dit is gedaan voor het totaal van jeugdhulp in natura, voor jeugdhulp zonder verblijf, voor jeugdhulp met verblijf, voor jeugdbescherming en voor jeugdreclassering.