Zoekresultaten

318 resultaten voor keyword:jeugdzorg
318 resultaten voor keyword:jeugdzorg

Pagina 3 van 13

Longitudinale Analyse Sociaal Domein, 2015

Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

Cijfers

380 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2021

In de eerste zes maanden van 2021 kregen 380 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 12 Nederlandse jongeren.

Artikelen

Ruim 1 op de 12 jongeren ontvangt jeugdzorg in eerste helft 2020

Het aantal jongeren tot 23 jaar dat jeugdzorg krijgt daalde in de eerste helft van 2020 met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, tot 356 duizend. Er werden ook minder nieuwe...

Artikelen

Ruim 1,1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 2019

In 2019 maakten 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening uit de Wmo, 5 procent meer dan in 2018.

Artikelen

443 duizend jongeren met jeugdzorg in 2019

In 2019 kregen 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg.

Artikelen

366 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2019

In het eerste halfjaar van 2019 kregen 366 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt al jaren toe, evenals de duur van de verleende zorg

Artikelen

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders, 2016, 2017 en 2018

In deze tabellenset wordt het aantal vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders gepresenteerd dat zelfstandig in de Jeugdwet werkzaam is. De vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders worden uitgesplitst naar...

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw.2018, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw. 2018, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het...

Cijfers

Jeugdhulp 1e halfjaar 2021

Overzicht van alle geleverde jeugdhulp in de eerste zes maanden van 2021 waarin zowel kenmerken van de jongeren worden beschreven als kenmerken van de geleverde jeugdhulp.

Publicaties

Jeugdreclassering 2e kw. 2018, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers
Cijfers

Jeugdreclassering per arrondissement, 2017

Aantal jeugdreclasseringstrajecten per arrondissement op peildatum (30 juni 2015 tot en met 31 december 2017).

Cijfers

Jeugdreclassering 4e kw. 2017, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw. 2018, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 1ste kw. 2017, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 2e kw. 2017, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 4e kw. 2017, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Gemiddelde duur OTS 2015 voorlopig

Gemiddelde duur van de in 2015 beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen per jeugdzorgregio

Cijfers

Jeugdhulpinstellingen naar aantal trajecten, 2015

Aantal jeugdhulpinstellingen naar hun omvang in termen van het aantal geleverde trajecten.

Cijfers

Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020

Voor jongeren die, in de periode 2016 t/m het 1e halfjaar 2020, jeugdhulp hebben ontvangen door het wijkteam is in beeld gebracht welke andere vormen van jeugdzorg ze hebben gehad.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020H1

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in de eerste helft van 2020 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers