Jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming, 2018-2022

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf op 30 juni en 31 december van 2018-2022, uitgesplitst naar of de jongere op die datum wel of geen jeugdbeschermingsmaatregel had.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS deze tabel samengesteld. De tabel beschrijft of jongeren met jeugdhulp met verblijf gelijktijdig ook een jeugdbeschermingsmaatregel hebben. De cijfers zijn nader uitgespitst naar het soort jeugdhulp met verblijf.