Jaarrapport 2023 Landelijke Jeugdmonitor

Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn economisch zelfstandig? En hoeveel jongeren hebben angstklachten? Dit en meer wordt beschreven in het Jaarrapport 2023 van de Landelijke Jeugdmonitor. Het rapport schetst aan de hand van verschillende thema’s een beeld van hoe het gaat met de jongeren in Nederland.
Onderwerpen die in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, jeugdzorg, opgroeien in een bijstandsgezin, school, werk, criminaliteit, middelengebruik, psychische gezondheid en welzijn. Daarnaast besteedt deze editie ook aandacht aan voortijdig schoolverlaters. Er wordt ingegaan op ontwikkelingen en regionale verschillen. Ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland komt aan bod.

Het Jaarrapport is samengesteld door het CBS in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoud is gebaseerd op cijfers uit de Landelijke Jeugdmonitor.