Zoekresultaten

142 resultaten voor keyword:energieverbruik
142 resultaten voor keyword:energieverbruik

Pagina 3 van 6

Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019

Het verbruik van elektriciteit en aardgas in 2019, uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting.

Cijfers

Energieverbruik sportvastgoed, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van sportvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018

Cijfers

Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020

Voor de IBO Klimaat is voor het verslagjaar 2020 op basis van de populatie huishoudens in de Monitor Energiearmoede in Nederland een aantal aanvullende tabellen gemaakt.

Cijfers

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Cijfers

Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)

De tabel geeft voor 2019, 2020** en 2021* inzicht in het energieverbruik (aardgas- en elektriciteitsleveringen) aan tien profielen van aardgaswoningen volgens de vernieuwde methodiek van de...

Cijfers

Temperatuurcorrectie aardgasverbruik woningen 2019-2022

De publicatie geeft voor 2019, 2020 en 2021** en 2022* de temperatuur gecorrigeerde aardgasleveringen aan woningen.

Cijfers

Monitor Energiearmoede 2020

Indicatoren voor energiearmoede van huishoudens in Nederland, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2019 en 2020.

Cijfers

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2013

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2. Voor evaluatie van energie- en klimaatbeleid is het nuttig om de...

Cijfers

Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2018

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2018 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Cijfers
Artikelen

Monitoring Warmte 2015

Monitoring energieverbruik voor warmte en warmtenetten

Publicaties

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI

Het CBS heeft ervoor gekozen om vanaf 2022 de teruggave energiebelasting gedeeltelijk in mindering te brengen op de prijs van elektriciteit en gedeeltelijk op de prijs van gas. Deze notitie gaat in...

Publicaties

Nationale Energieverkenning 2016

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) in pdf

Publicaties

Houtverbruik huishoudens WoON-onderzoek 2018

Onderzoek naar het houtverbruik van huishoudens met behulp van de Energiemodule van het WoON-onderzoek 2018.

Artikelen
Artikelen

Warmtemonitor 2019

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen
Artikelen

Minder energie verbruikt in 2009

In 2009 was het energieverbruik in Nederland ruim 2 procent lager dan een jaar eerder. Deze daling is in de eerste drie kwartalen gerealiseerd.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Aandeel duurzame energie naar 4 procent

Het verbruik van duurzame energie in Nederland kwam in 2009 uit op ongeveer 4 procent van het binnenlands energieverbruik.

Artikelen

Energieverbruik 7 procent lager in 2011

Het energieverbruik in Nederland was in 2011 bijna 7 procent lager dan in 2010. De zachte winter, de lagere productie van elektriciteit en de geringere productie van de petrochemische industrie zijn...

Artikelen

Minder broeikasgassen door zachte winter en economische crisis

In 2011 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ruim 6,5 procent lager dan in 2010. De daling van het energieverbruik met bijna 7 procent is hiervan de oorzaak.

Artikelen

Het energieverbruik voor warmte afgeleid uit de Energiebalans

In dit artikel wordt aangegeven hoe het energieverbruik voor warmte kan worden afgeleid uit de Energiebalans van het CBS. Daarbij wordt het energieverbruik afgezet tegen het verbruik voor drie andere...

Artikelen