Zoekresultaten

123 resultaten voor keyword:energieverbruik
123 resultaten voor keyword:energieverbruik

Pagina 3 van 5

Grote regionale verschillen in aardgasverbruik

Aardgasverbruik van particuliere woningen, vrijstaande woningen, appartementen per gemeente in 2016.

Artikelen

Toerisme; kernindicatoren, nr, 2010-2016

Toerisme, bijdrage aan de Nederlandse economie, kernindicatoren. Werkgelegenheid, toegevoegde waarde en bestedingen in de toerismesector.

Cijfers

Energiebalans; kerncijfers, 1946-2016

Steenkool, aardolie, aardgas, elektriciteit en overige energiedragers. Winning, invoer, uitvoer, bunkers, voorraadmutaties en verbruik.

Cijfers

Milieu-economische verkenning toerismesector

De toerismesector is verantwoordelijk voor 7 procent van het netto binnenlands energieverbruik.

Artikelen

Aandeel hernieuwbare energie 5,9 procent in 2016

Het energieverbruik uit wind en zon steeg, het verbruik uit biomassa nam licht af

Artikelen

Minder winning, meer verbruik aardgas in 2016

Het energieverbruik is in 2016 met 2 procent gestegen tot 3131 petajoule.

Artikelen

Monitoring Warmte 2015

Monitoring energieverbruik voor warmte en warmtenetten

Publicaties

Nationale Energieverkenning 2016

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) in pdf

Publicaties

NEV 2016 laat zien: doel hernieuwbare energie in zicht

Nationale Energieverkenning 2016 laat zien: doel hernieuwbare energie in zicht

Artikelen

Laagste energieverbruik in 20 jaar

In 2015 werd 3 000 petajoule aan energie geconsumeerd of verstookt, het laagste niveau in twintig jaar

Artikelen

Kleine en nieuwere overheidskantoren verbruiken meer energie

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector. Ook blijken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit te...

Artikelen

Sterke groei aandeel hernieuwbare energie

In 2014 maakte hernieuwbare energie 5,6 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is aanzienlijk meer dan de 4,8 procent uit 2013. Deze toename is een stuk groter dan de toename in...

Artikelen

Unoccupied dwellings 2013: are they available for the housing market?

Report and tables on the availability of unoccupied dwellings in the Netherlands on 1 July 2013. The tables contain information on energy consumption, possible secondary functions and approved...

Artikelen

Bedrijfsresultaat kledingwinkels fors onderuit gedurende de crisis

Kledingwinkels hebben hun bedrijfsresultaat hard onderuit zien gaan in de periode 2010-2013. Het bedrijfsresultaat daalde van ruim 500 miljoen euro in 2010 naar nog geen 150 miljoen in 2013, een...

Artikelen

Rioolwaterzuivering zorgt voor schoner water met minder energie

Rioolwaterzuiveringsinstallaties presteren steeds beter. Verontreinigingen worden steeds vollediger uit het afvalwater verwijderd, terwijl het elektriciteitsverbruik van het zuiveringsproces daalde....

Artikelen

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2013

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2. Voor evaluatie van energie- en klimaatbeleid is het nuttig om de...

Artikelen

Environmental accounts of the Netherlands 2013

In de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het gaat in op onderwerpen als waterkwantiteit,...

Publicaties

Belang hernieuwbare energie in 2013 niet toegenomen

In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is evenveel als in 2012.

Artikelen

Energieverbruik in 2013 licht gedaald

In 2013 was het energieverbruik in Nederland 0,8 procent lager dan in 2012. Het verbruik van aardgas nam door het koude voorjaar toe, maar het verbruik van olieproducten daalde sterker.

Artikelen

Environmental accounts of the Netherlands 2012

In de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2012 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het eerste deel gaat in op de reguliere...

Publicaties

Energieverbruik hoger in 2012

Het energieverbruik in Nederland in 2012 was met 1,3 procent iets hoger dan in 2011. Er is meer energie verbruikt, omdat het kouder was dan in 2011. Ook zijn in de petrochemische industrie meer...

Artikelen

Een derde van Nederlandse bedrijven zet ICT in voor lagere milieudruk

Weinig Nederlandse bedrijven passen ICT toe om de milieudruk te beperken. In de EU gebruikt de helft van de bedrijven ICT om het energieverbruik van bedrijfsprocessen of apparaten terug te dringen....

Artikelen

Environmental accounts of the Netherlands 2011

In de publicatie The environmental accounts of the Netherlands 2011 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland.

Publicaties