Energieverbruik binnen de energie-intensieve industrie

Energiecentrale op Maasvlakte Rotterdam
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Onderzoek naar de mogelijkheid om het finaal energieverbruik binnen de energie-intensieve industrie verder uit te splitsen, 2016 en 2017.
Vanuit de European Energy Statistics Regulation (ESR) is gedetailleerdere informatie over de bestaande energiestatistiek gewenst. Eurostat heeft een aantal Grants uitgezet om te onderzoeken of dit haalbaar is.

Het onderzoek bestaat in grote lijnen uit twee delen: verdere uitsplitsingen naar bedrijfstak en uitsplitsingen naar toepassing van de energie (hoge/lage temperatuurwarmte, ruimteverwarming, mechanische aandrijving, ect.).

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Eurostat. De informatie die voortkomt uit dit project kan worden ingezet bij de voorbereiding van Europees en nationaal beleid voor verduurzaming van de energie-intensieve industrie en discussie daarover.