Zoekresultaten

143 resultaten voor keyword:energieverbruik
143 resultaten voor keyword:energieverbruik

Pagina 2 van 6

11 procent energieverbruik in 2020 afkomstig uit hernieuwbare bronnen

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland in 2020 was 11,1 procent van het totale energieverbruik. In 2019 was dit nog 8,8 procent.

Artikelen

Verbruik hernieuwbare energie met 16 procent gegroeid

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 16 procent gegroeid naar 181 petajoule (PJ).

Artikelen

Energieverbruik verandert nauwelijks in 2017

In 2017 was het energieverbruik in Nederland 3 150 petajoule, nagenoeg gelijk aan 2016. In 2017 werd voor het eerst meer aardgas ingevoerd dan dat er uit de Nederlandse bodem gewonnen werd.

Artikelen

Energieverbruik particuliere huishoudens 2017

Het energieverbruik van particuliere huishoudens in 2017 was 2 procent lager dan in 2016. Vergeleken met 2012 is het met 11 procent gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Artikelen

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017-2018

Cijfers

Bedrijventerreinen en de energietransitie

Pilotonderzoek over de informatievoorziening op gebied van de energietransitie op bedrijventerreinniveau.

Cijfers

Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Cijfers

Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021

Update dashboards energieverbruik, onderwijs, sport, maatschappelijk vastgoed, 2019-2021

Cijfers

Datakamp Den Haag, 2019

In deze maatwerktabel staan cijfers over zonnepanelen en gas- en elektriciteitsaansluitingen van woningen per gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Cijfers

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeente in Noord-Brabant, 2017-2020

Cijfers

Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021

De tabel geeft voor 2021 inzicht in de gemiddelden en spreiding in energieleveringen aan 390.000 woningen met blokverwarming.

Cijfers

Warmtemonitor 2017

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Publicaties

Revisie tijdreeksen energie, 1900 tot en met 1994

In het verleden zijn de cijfers van de fysieke energiestatistieken enkele malen herzien vanwege andere methodologische keuzen en verbeterd statistisch grondmateriaal. Al deze herzieningen zijn...

Artikelen

Energierekening stijgt iets, maar belastingdeel hoog

Energy Magazine nr. 3, maart 2008

Artikelen

Economie groeit sneller dan het energieverbruik

Energy Magazine, nummer 2, februari 2008

Artikelen

Energieprijzen stijgen licht

In januari 2008 betaalde een gemiddeld Nederlands huishouden 1,5 procent meer voor zijn gas en elektriciteit dan een maand eerder.

Artikelen

No.3 1999

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van...

Artikelen

No.1 2001

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van...

Artikelen

Energieverbruik in 2013 licht gedaald

In 2013 was het energieverbruik in Nederland 0,8 procent lager dan in 2012. Het verbruik van aardgas nam door het koude voorjaar toe, maar het verbruik van olieproducten daalde sterker.

Artikelen

Energieverbruik in 2008 gedaald

Het energieverbruik in Nederland was in 2008 iets lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Artikelen

Sterke groei aandeel hernieuwbare energie

In 2014 maakte hernieuwbare energie 5,6 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is aanzienlijk meer dan de 4,8 procent uit 2013. Deze toename is een stuk groter dan de toename in...

Artikelen