Klimaat- en Energieverkenning 2021

Windmolenveld in zee
© Hollandse Hoogte / Friso Spoelstra
De Klimaat- en Energieverkenning 2021 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Daarnaast stelt Wageningen University and Research (WUR) in opdracht van het PBL de ramingen op voor de veeteelt en akkerbouw en het landgebruik. Het PBL huurt ook kennis in bij Significance (luchtvaart) en Revnext (ontwikkeling elektrische personenauto’s). De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) is een gezamenlijk project van het PBL, CBS, TNO EnergieTransitie, RIVM en RVO.nl, en ook de WUR levert een bijdrage. In deze publicatie zijn de geïntegreerde resultaten opgenomen, waardoor de bijdragen van elk instituut afzonderlijk niet meer te herleiden zijn