Aantal adressen niet-woningen naar energielevering 2018

Aantal adressen niet-woningen met elektriciteit- en/of gasaansluiting naar energielevering per sector en per gemeente, 2018.
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer ze een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten hebben. Dat is vastgelegd in de wet Milieubeheer. De gemeenten moeten controleren of deze bedrijven aan deze wet voldoen. De gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen (niet-woningen) per sector in verschillende verbruiksklassen vallen. Tevens is de verdeling van het aantal niet-woningen over de gemeentes in deze publicatie opgenomen. De publicatie is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.