Energieverbruik sportvastgoed, 2018

Hockeywedstrijd in stadion
© Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers
Dashboard waarin het energieverbruik van sportvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een monitor opgezet waarmee het energieverbruik van vastgoed in de sportsector op laag regionaal niveau in kaart is gebracht en in de toekomst kan worden gevolgd.

Deze monitor maakt onderscheid tussen binnensport (vindt enkel plaats in een gebouw) en buitensport (inclusief de combinatie van binnen- en buitensport). In dit interactieve dashboard wordt het energieverbruik (gas- en elektriciteitslevering van het openbare net) van sportvastgoed over het jaar 2018 weergegeven. Daarbij worden uitsplitsingen gemaakt naar kenmerken van gebouwen, zoals het bouwjaar, oppervlakte en regio-indeling. Ook laat het dashboard kentallen (energieleveringen per m² gebruiksoppervlakte) zien per type binnensport. Voor alle type sportcomplexen wordt de spreiding van gas- en elektriciteitsleveringen weergegeven.