Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017

© Hollandse Hoogte / Bart Maat

Erratum:

Op 11 september 2019 zijn in de tabellenset en factsheet twee tekstuele wijzigingen aangebracht.
Het gaat om de definities over eigendom van woningen waarbij uitgesplitst wordt naar koopwoning, woningcorporatie, overige verhuurders en eigendom onbekend. Met deze wijziging sluiten we aan op de terminologie die het CBS voor deze begrippen hanteert.
Onderzoek naar kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor de 27 deelnemende gemeenten en de 27 wijken en/of buurten waarbinnen de aardgasvrije proeftuinen liggen.

De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. In totaal doen 27 gemeenten als eerste mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Het onderzoek gaat in op de kenmerken en het energieverbruik van huishoudens en woningen voor de 27 deelnemende gemeenten en de 27 wijken en/of buurten waarbinnen de aardgasvrije proeftuinen liggen. De proeftuinen betreffen doorgaans een deel van een wijk of buurt. De kenmerken van de in het onderzoek weergegeven wijken en/of buurten hoeven dus niet representatief te zijn voor de proeftuinen zelf.

De publicatie bestaat uit een tabellenset en een factsheet met de belangrijkste resultaten.

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Downloads