Energieverbruik naar bedrijfsprofiel

Het verbruik (en de spreiding) van verschillende profielen getoond binnen de utiliteitsbouw, landbouw en industrie.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan inzicht in het energieverbruik van verschillende typen bedrijven op microniveau. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft eerder voor het ministerie van Financiën ‘huishoudprofielen’ opgesteld, waarin 10 representatieve huishoud groepen geïdentificeerd zijn en het bijbehorende energieverbruik. Volgens dezelfde lijn en op basis van de hiervoor beschikbare databronnen zijn er nu ook bedrijfsprofielen samengesteld.

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.