Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019

Energieverbruik van woningen en bedrijven uitgesplitst naar verbruiksklasse, 2019.
Deze publicatie bestaat uit de levering van aardgas en elektriciteit aan woningen en bedrijven uitgesplitst naar verbruiksklasse in 2019. Voor woningen is onderscheid gemaakt tussen woningen met een individuele aansluiting en een collectieve aansluiting.

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.