Zoekresultaten

3662 resultaten voor informele zorg
3662 resultaten voor informele zorg

Pagina 1 van 147

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

Werkgelegenheid, banen, zelfstandigen, lonen Zorgaanbieders nationale indeling, BIG Beroepen en specialismen

Cijfers

Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021

Cijfers over het gebruik en de behoefte aan verlof bij zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang in 2019.

Publicaties

Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Monitor langdurige zorg

Cijfers over indicaties voor, gebruik van en het volume en de uitgaven van de langdurige zorg

Overig

Gebwlztab: Personen Wlz-zorg

Gebwlztab: Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg, 2015-2021

Overig

Hoe verdelen mannen en vrouwen de zorg voor kinderen?

Hoe verdelen mannen en vrouwen de zorg voor kinderen?

FAQ's

Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona

In de sector zorg en welzijn ontstonden in het derde kwartaal van 2022 56 duizend nieuwe vacatures. Verreweg de meeste vacatures ontstonden in de grootste branche, verpleging, verzorging en thuiszorg.

Artikelen
Overig

Arbeidsmarkt, zorg en welzijn

In Nederland werkten in 2020 circa 1,4 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn.

Overig

Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura

Wlzzintab: Personen met gebruik Wlz-zorg in natura, 2015-2021

Overig

Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf

Ebwmovblbus: Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg met verblijf 18 jaar en ouder, 2015-2021

Overig

Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg

Indicwlztab:Door het CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg, 2015 t/m 2021

Overig

Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting

Azwwge I: Werkgeversenquête met informatie over werkgevers in de zorg- en welzijnssector, 2019, 2021 en 2022 I

Overig

Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting

Azwwne I: Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en welzijnssector, 2019, 2021 en 2022I

Overig

AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021

Op basis van de jaarcijfers van de EBB is het aantal gedetacheerden in de werkzame beroepsbevolking weergegeven.

Cijfers

Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg

Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ- of Wlz-zorg, 2011 t/m 2021

Overig

Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg

Het artikel gaat over werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg. Hierbij wordt de zorg vergeleken met andere bedrijfstakken op de mate van stressvol werk, met hoge taakeisen en lage autonomie, en...

Publicaties

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op peildatum Zorgzwaartepakket, leveringsvorm zorg

Cijfers

AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020

Deze tabel bevat gegevens over de kwalificaties van werknemers en zelfstandigen, uitgesplitst naar branche en regio.

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose, zorgkenmerken

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC’s van special. somatische zorg; diagnose, leeftijd, geslacht, type instelling, behandelsetting en segment

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Personen met lopende DBC in medisch specialistische somatische zorg Gestandaardiseerd inkomen, gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC's van special. somatische zorg; naar gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Cijfers

Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021

Cijfers over doodsoorzaak accidentele val, uitgesplitst naar Wlz-zorggebruikers.

Cijfers