AZW: Inzet kleindomeinschattingen bij ziekteverzuim in zorg en welzijn

Het Engelstalige rapport ‘Unit-level time-series multilevel models for small area estimation of sickness absence indicators’ beschrijft een statistische modelleringsmethode om betrouwbare gedetailleerde jaarcijfers over ziekteverzuim in branches binnen de sector zorg en welzijn te maken op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is er vraag naar gedetailleerde cijfers over een aantal ziekteverzuimindicatoren voor een gedetailleerde uitsplitsing naar deelpopulaties binnen de zorg en welzijn branches. Hiervoor zijn multilevel-tijdreeksmodellen op het niveau van werknemers ontwikkeld die effectief gebruik maken van de informatie over de verschillende deelpopulaties en over de tijd heen.

De modellen zijn geschat op data van de NEA van 2014 t/m 2022. Op basis hiervan zijn schattingen gemaakt die voor kleine deelpopulaties plausibeler zijn dan directe schattingen gebaseerd op de NEA weging. De tijdreeksmodelschattingen zijn ook een verbetering ten opzichte van schattingen gebaseerd op cross-sectionele multilevel modellen, die per jaar worden geschat.

Deze methode is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.