Kleindomeinschattingen Ziekteverzuim Zorg en Welzijn

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van gedetailleerde cijfers over ziekteverzuim in de Zorg en Welzijn branche

Binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is er vraag naar gedetailleerde cijfers over een aantal ziekteverzuimindicatoren voor een gedetailleerde uitsplitsing naar deelpopulaties binnen met name de Zorg en Welzijn branche. Hiervoor worden multilevel-tijdreeksmodellen op het niveau van werknemers ontwikkeld die effectief gebruik maken van de informatie over de verschillende deelpopulaties en over de tijd heen.

De modellen worden geschat op data van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van 2014 t/m 2022. Op basis hiervan worden schattingen gemaakt die voor kleine deelpopulaties plausibeler zijn dan directe schattingen gebaseerd op de NEA weging. De tijdreeksmodelschattingen zijn ook een verbetering ten opzichte van schattingen gebaseerd op cross-sectionele multilevel modellen, die per jaar worden geschat.