Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Indicatie grondslag Leveringsvorm zorg Zorgzwaartepakket Perioden Personen met indicatie, op peildatum (aantal) Personen met indicatie, op peildatum, % (%)
Totaal personen Totaal leveringsvorm zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 15 0,00
Totaal personen Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 178.180 1,01
Totaal personen Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 137.590 0,78
Totaal personen Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 24.350 0,14
Totaal personen Geen Wlz-zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 15 0,00
Totaal personen Geen Wlz-zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 3.965 0,02
Totaal personen Geen Wlz-zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 10.325 0,06
Totaal personen Geen Wlz-zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 1.480 0,01
Somatische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 5 0,00
Somatische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 57.825 0,33
Somatische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 530 0,00
Somatische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 20 0,00
Somatische aandoening Geen Wlz-zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 5 0,00
Somatische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 2.085 0,01
Somatische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 40 0,00
Somatische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 0 0,00
Psychogeriatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Psychogeriatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 104.995 0,60
Psychogeriatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 40 0,00
Psychogeriatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 50 0,00
Psychogeriatrische aandoening Geen Wlz-zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Psychogeriatrische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 1.560 0,01
Psychogeriatrische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 0 0,00
Psychogeriatrische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 0 0,00
Psychiatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Psychiatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 515 0,00
Psychiatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 270 0,00
Psychiatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 24.235 0,14
Psychiatrische aandoening Geen Wlz-zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Psychiatrische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 15 0,00
Psychiatrische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 65 0,00
Psychiatrische aandoening Geen Wlz-zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 1.480 0,01
Lichamelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Lichamelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 14.605 0,08
Lichamelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 15.795 0,09
Lichamelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 15 0,00
Lichamelijke handicap Geen Wlz-zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Lichamelijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 290 0,00
Lichamelijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 585 0,00
Lichamelijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 0 0,00
Verstandelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 5 0,00
Verstandelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 65 0,00
Verstandelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 117.915 0,67
Verstandelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 35 0,00
Verstandelijke handicap Geen Wlz-zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 5 0,00
Verstandelijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 0 0,00
Verstandelijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 9.435 0,05
Verstandelijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 0 0,00
Zintuiglijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Zintuiglijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 175 0,00
Zintuiglijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 3.040 0,02
Zintuiglijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 0 0,00
Zintuiglijke handicap Geen Wlz-zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Zintuiglijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 10 0,00
Zintuiglijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 200 0,00
Zintuiglijke handicap Geen Wlz-zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 0 0,00
Onbekend Totaal leveringsvorm zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Onbekend Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 0 0,00
Onbekend Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 0 0,00
Onbekend Totaal leveringsvorm zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 0 0,00
Onbekend Geen Wlz-zorg Geen zorgzwaartepakket (zzp) 2021* 0 0,00
Onbekend Geen Wlz-zorg Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 2021* 0 0,00
Onbekend Geen Wlz-zorg Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 2021* 0 0,00
Onbekend Geen Wlz-zorg Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 2021* 0 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.
Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat op peildatum een indicatie voor Wlz-zorg heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); uitgesplitst naar personen die Wlz-zorg in natura hebben afgenomen, Wlz-zorg hebben bekostigd uit een persoonsgebonden budget (pgb) en personen die (nog) geen Wlz-zorg hebben afgenomen. Dit is inclusief Wlz-indiceerbaren en partnerverblijf en exclusief personen die zorg in natura gebruiken vanuit een subsidieregeling. Enkel personen die op peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan worden meegenomen. De cijfers worden uitgesplitst naar indicatie grondslag, zorgzwaartepakket (zzp) en leveringsvorm zorg.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Bij het verschijnen van een nieuw verslagjaar, worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023:
Door een wijziging in de indeling naar hoofd- en nevenprestaties behorend bij GGZ-wonen zijn de cijfers over 2021 bijgesteld.

Wijzigingen per 1 december 2022:
Met ingang van 2021 zijn zzp's toegevoegd voor GGZ-wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Personen met indicatie, op peildatum
Het aantal personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg gefinancierd uit de Wlz. Wlz is een wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben.
Wlz-zorg wordt geïndiceerd en geleverd in zorgzwaartepakketten of zorgprofielen (zzp's). Deze zijn onderverdeeld in de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg. De sector is vastgesteld op basis van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Het betreft uitsluitend personen die op peildatum in de BRP staan ingeschreven.
De peildatum is de tweede vrijdag van november.
Personen met indicatie, op peildatum, %
Het aantal personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg gefinancierd uit de Wlz, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie. Wlz is een wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben.
Wlz-zorg wordt geïndiceerd en geleverd in zorgzwaartepakketten of zorgprofielen (zzp's). Deze zijn onderverdeeld in de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg. De sector is vastgesteld op basis van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Het betreft uitsluitend personen die op peildatum in de BRP staan ingeschreven.
De peildatum is de tweede vrijdag van november.