Op het terrein van de kolengestookte elektriciteitscentrale van gdf-suez wordt een veld vol zonnepanelen geplaatst
© ANP / Flip Franssen

Energietransitie

Overzichtspagina energietransitie

 1. Indicatoren aardgasgebruik van de industrie
 2. Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021
 3. Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021
 4. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)
 5. Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 6. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021
 7. Gasverbruik reductie Nederland
 8. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 9. Klimaat- en Energieverkenning 2022
 10. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 11. Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen
 12. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 13. Hernieuwbare energie in Nederland 2021
 14. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 15. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 16. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 17. Detectie zonnepanelen regionaal
 18. Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas
 19. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021
 20. Waar komt ons gas vandaan?
 21. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 22. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 23. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 24. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 25. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 26. Biomassa regionaal, 2019-2020
 27. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 28. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 29. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 30. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 31. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 32. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 33. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 34. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 35. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 36. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 37. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 38. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 39. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 40. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 41. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 42. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 43. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 44. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 45. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 46. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 47. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 48. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 49. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 50. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 51. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 52. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 53. Aardgas data KEV 2021
 54. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 55. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 56. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 57. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 58. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 59. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 60. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 61. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 62. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 63. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 64. Biomassa regionaal, 2019
 65. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 66. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 67. Energiematrix Dordrecht, 2018
 68. Energiematrix IJsselstein, 2018
 69. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 70. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 71. Energiematrix Den Haag, 2018
 72. Invoer steenkool verbruikt in NL naar land, 2015-2019
 73. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2019
 74. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019
 75. Energieverbruik sportvastgoed, 2018
 76. Energieverbruik en -rekening naar huishoudprofiel, 2018
 77. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2019
 78. Elektriciteitsproductie windturbines 2019
 79. Economische ontwikkeling van de energievoorziening
 80. Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)
 81. Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)
 82. Energietransitiematrix Montferland, 2018
 83. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2018-2019
 84. Voorlopige cijfers energiebalans internationaal
 85. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2019
 86. Energieverbruik hotels, 2018
 87. Aardgas data KEV
 88. Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*
 89. Energieverbruik retailvastgoed, 2018
 90. Houtketels voor warmte bij bedrijven 2017-2019
 91. Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019
 92. Wekelijks gasverbruik industrie per sector
 93. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018
 94. Hernieuwbare energie-installaties bij woningen
 95. Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2018
 96. Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018
 97. Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018
 98. Rendement en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2018
 99. Energieverbruik zorgvastgoed, 2017