Op het terrein van de kolengestookte elektriciteitscentrale van gdf-suez wordt een veld vol zonnepanelen geplaatst
© ANP / Flip Franssen

Energietransitie

Overzichtspagina energietransitie

 1. Indicatoren aardgasgebruik van de industrie
 2. Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 3. Grote batterijen voor opslag van elektriciteit, 2022
 4. Temperatuurcorrectie aardgasverbruik woningen 2019-2022
 5. Beperkte impact conflict Oekraïne op Nederlandse olieverbruik
 6. Balans vaste biomassa voor energie, 2021
 7. Marktprijzen Energie, 2000-2022
 8. Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland
 9. Biomassa regionaal, 2021
 10. Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021
 11. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021
 12. Energieleveringen bedrijven, 2020-2021
 13. Index en jaarmutatie CPI met bandbreedte onderzoeksreeks, gas en elektriciteit
 14. Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020
 15. Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022
 16. Aardgasverbruik woningen 2022 voorlopige cijfers
 17. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2021
 18. Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021
 19. Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021
 20. Monitor Energiearmoede 2020
 21. Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021
 22. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)
 23. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021
 24. Gasverbruik reductie Nederland
 25. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 26. Klimaat- en Energieverkenning 2022
 27. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 28. Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen
 29. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 30. Hernieuwbare energie in Nederland 2021
 31. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 32. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 33. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 34. Detectie zonnepanelen regionaal
 35. Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas
 36. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021
 37. Waar komt ons gas vandaan?
 38. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 39. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 40. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 41. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 42. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 43. Biomassa regionaal, 2019-2020
 44. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 45. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 46. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 47. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 48. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 49. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 50. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 51. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 52. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 53. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 54. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 55. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 56. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 57. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 58. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 59. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 60. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 61. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 62. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 63. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 64. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 65. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 66. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 67. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 68. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 69. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 70. Aardgas data KEV 2021
 71. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 72. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 73. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 74. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 75. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 76. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 77. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 78. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 79. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 80. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 81. Biomassa regionaal, 2019
 82. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 83. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 84. Energiematrix Dordrecht, 2018
 85. Energiematrix IJsselstein, 2018
 86. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 87. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 88. Energiematrix Den Haag, 2018
 89. Invoer steenkool verbruikt in NL naar land, 2015-2019
 90. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2019
 91. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019
 92. Energieverbruik sportvastgoed, 2018
 93. Energieverbruik en -rekening naar huishoudprofiel, 2018
 94. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2019
 95. Elektriciteitsproductie windturbines 2019
 96. Economische ontwikkeling van de energievoorziening
 97. Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)
 98. Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)
 99. Energietransitiematrix Montferland, 2018
 100. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2018-2019