Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de bevolking zich?

De bevolkingsgroei van Nederland wordt maandelijks in kaart gebracht. De bevolkingsgroei bestaat uit het aantal geboorten minus het aantal gestorven personen en het verschil tussen het aantal personen dat naar Nederland migreert en emigreert uit Nederland.
Dashboard bevolking

Is er sprake van een babyboom?

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vond een babyboom plaats en werden relatief veel kinderen geboren. Op de piek, in 1946, werden 248 duizend kinderen geboren, ongeveer 100 duizend meer dan in de jaren voor de oorlog. In de eerste negen maanden van 2021 zijn 6,8 duizend meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van 2020. Nog geen babyboom, maar wel een substantiële stijging, waar waarschijnlijk een klein coronaeffect in zit.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich?

Tijdens de coronacrisis nam de geregistreerde criminaliteit af tijdens perioden van lockdown. Meer cijfers over geregistreerde misdrijven zijn te vinden op data.politie.nl.
Data.politie.nl: Geregistreerde misdrijven en aangiften

Hoeveel Nederlanders kampen met eenzaamheid?

Voor de coronacrisis (2019) ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid, en 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaande ouders en alleenstaanden voelen zich het vaakst sterk eenzaam.
Lees meer