Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de bevolking zich?

In 2020 bedroeg de totale bevolkingsgroei naar schatting 63 duizend inwoners. Dit was de helft minder dan in 2019. Er kwamen vooral minder immigranten in 2020 en ook zijn er meer mensen overleden. Aan het eind van 2020 telde Nederland bijna 17,5 miljoen inwoners.
Lees meer

Hoeveel is het aantal gasten in logiesaccommodaties afgenomen?

In oktober ontvingen toeristische accommodaties 47 procent minder gasten dan dezelfde maand van 2019. In september was de krimp nog kleiner met ruim 20 procent. In hotels en vergelijkbare accommodaties liep het aantal gasten in oktober 2020 terug met 57 procent. Het sterkst was de daling van het aantal gasten op in groepsaccommodaties (-73 procent). De ontwikkelingen bij de logiesaccommodaties hebben alles te maken met het wegblijven van de buitenlandse gasten. Bij de meeste soorten accommodaties was het aantal Nederlandse gasten hoger dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoeveel is het aantal asielverzoeken gedaald?

De internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis die in maart werden ingevoerd hebben geresulteerd in een lagere toestroom van asielzoekers en nareizigers. Na een diepste punt in april is het aantal eerste asielverzoeken teruggeveerd. Het bevindt zich echter nog niet op het niveau van 2019. In november waren er ruim 1200 asielverzoeken. Dat was een derde minder dan in november 2019. Ook waren het er bijna 200 minder dan in oktober, toen het aantal verzoeken voor het eerst sinds april weer daalde.
Lees meer

Hoeveel Nederlanders gingen in de zomer van 2020 op vakantie?

Het aantal Nederlanders dat in de zomermaanden op vakantie ging in eigen land lag in 2020 ruim een kwart hoger dan in de zomer van 2019. Dit is een fors herstel ten opzichte van de eerste helft van 2020, toen het aantal vakanties in eigen land door de coronamaatregelen ruim 30 procent lager lag dan een jaar eerder. Hoewel er voor vakanties naar het buitenland in het derde kwartaal van 2020 sprake was van herstel, lag dit aantal nog steeds bijna 60 procent lager dan in 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich?

In november registreerde de politie 4 duizend misdrijven minder dan in november 2019, een afname van ongeveer 6 procent. De politie registreerde in november bijna 1300 woninginbraken minder dan een jaar eerder (-31 procent). Het aantal registraties van zakkenrollerij was in november ongeveer 400, 64 procent minder dan vorig jaar. In de maanden juni tot en met september lag het aantal geregistreerde misdrijven hoger dan een jaar eerder. In maart, april en mei 2020 registreerde de politie ook minder misdrijven dan in dezelfde maanden van 2019.
Data.politie.nl: Geregistreerde misdrijven en aangiften

Hoeveel sporten Nederlanders normaal gesproken?

In 2019 gaf 10 procent van de volwassenen aan een team- of contactsport te beoefenen en 9 procent volgde groepslessen. 28 procent deed binnen aan een individuele sport, waar ook zwemmen onder valt, en 22 procent sportte individueel buiten. Van de volwassen Nederlanders beoefende 22 procent een of meerdere team-, contact-, groeps- of zwemsporten. Dit zijn sporten die sinds 4 november in het kader van de coronamaatregelen niet zijn toegestaan.
Lees meer

Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen?

Van de bijna 1,9 miljoen zelfstandig wonende 70-plussers in 2014 was 38 procent alleenstaand en 13 procent had geen kinderen of alleen kinderen die buiten Nederland woonden. Zeven procent van de ouderen had geen partner én geen kinderen. Bij 29 procent van de ouderen met kind(eren) woonden deze op gemiddeld meer dan 30 kilometer afstand. Het aandeel ouderen zonder partner of kinderen is het grootst in steden, maar ouderen in minder stedelijke gebieden woonden verder van hun kinderen.
Lees meer

Hoeveel contact hebben mensen normaal gesproken met familie, vrienden of buren?

In 2019 had 83 procent van de bevolking minstens wekelijks contact met familie. Het merendeel had ook wekelijks contact met vrienden (76 procent) en buren (58 procent). Van de jongeren (15 tot 25 jaar), die hun vrienden normaal gesproken bijna dagelijks op school zien, had 96 procent minstens eenmaal per week contact met vrienden. Ouderen zien of spreken hun buren juist vaker: bijna driekwart van de 65-plussers had wekelijks contact met de buren.
Lees meer

In welke beroepen komen werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?

Laboranten kwamen in 2019 het meest van alle werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal, gevolgd door medisch praktijkassistenten, gespecialiseerd verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en artsen. In totaal kwam 6 procent van de werknemers vaak of altijd in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.
Lees meer

In welke beroepen ontmoeten werknemers voortdurend andere mensen?

Gespecialiseerd verpleegkundigen of kappers en schoonheidsspecialisten ontmoetten in 2018 het meest andere mensen. Ruim 90 procent van de werknemers in deze beroepsgroepen ontmoette in 2018 tijdens het werk vaak of voortdurend anderen.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België en Duitsland hebben een recreatiewoning in Nederland?

In totaal kent Nederland 13,7 duizend recreatiewoningen met een eigenaar die op 1 oktober 2019 in België (2,95 duizend) of Duitsland (10,75 duizend) woonde. Onder eigenaren die in België woonden is Sluis de populairste gemeente met 1 120 recreatiewoningen. Duitse eigenaren hebben de meeste recreatiewoningen in een andere Zeeuwse gemeente: Schouwen Duiveland (1 640 recreatiewoningen). Daarna volgen Schagen (1 320) en Sluis (1 000).
Lees meer

Hoeveel Nederlanders kampen met eenzaamheid?

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid, en 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaande ouders en alleenstaanden voelen zich het vaakst sterk eenzaam.
Lees meer

Hoeveel mensen wonen in een verpleeghuis?

Op 1 januari 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis.
Lees meer

Hoeveel 65-plussers wonen er in Nederland?

Nederland telt ruim 3 miljoen 65-plussers in particuliere huishoudens, en meer dan 100 duizend in institutionele huishoudens die bijvoorbeeld in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven. In totaal is ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar.
Totaal personen in huishoudens naar leeftijd

Hoeveel Nederlanders hebben thuis geen internet?

Van de Nederlandse inwoners van 12 jaar of ouder gaf 3 procent in 2019 aan thuis geen internet te hebben. Dat zijn ongeveer 453 duizend mensen. 75-plussers hebben het vaakst geen internet thuis. In 2019 was dit voor 23 procent van de 75-plussers het geval.
Lees meer

Wat zijn de sociale gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de sociale gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Sociale FAQ's eerste coronagolf