Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:verpleeghuizen
18 resultaten voor keyword:verpleeghuizen
Artikelen
Artikelen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig

Het aantal ouderen groeit snel, maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis daalt.

Artikelen

Aantal bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 2019

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen...

Cijfers

Laatste levensjaren tachtigplussers

In 2017 stierven ruim 82 duizend van de 764 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de tien tachtigplussers. Van de overleden tachtigplussers woonde 46 procent in een verpleeghuis...

Publicaties
Artikelen

Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt.

Overig

Huishoudensprognose 2008-2050: uitkomsten

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009. Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 2008 tot 8,3 miljoen in 2039.

Artikelen
Artikelen

Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019

In de publicatie Het leven in een verpleeghuis schetst het SCP een algemeen landelijk beeld waarbij breed wordt gekeken naar de ervaren kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg in...

Cijfers

Helft 85-plussers voelt zich gezond, ook in tehuis

Zelfstandig wonende ouderen voelen zich ongezonder als ze ouder worden, tehuisbewoners voelen zich juist gezonder

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Relatief hoog ziekteverzuim in de zorg

Het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg was 5,8% in het 1e kwartaal van 2016

Artikelen

Sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens bijna verdubbeld

In week 14 overleden naar schatting 1 485 bewoners van institutionele huishoudens. Gemiddeld overleden er 797 mensen per week in institutionele huishoudens in de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen nu ook gedaald

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellinge: kosten vast personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9 procent, kosten inhuur personeel met 49 procent

Artikelen

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt vertraagd verder

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen