Wat zijn de gevolgen van corona voor de overheid?

Hoeveel bedrijven gebruiken coronasteunmaatregelen?

Tijdens de coronacrisis heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) periodiek deelname aan en financiële steun van de coronasteunmaatregelen in kaart gebracht. Te denken valt aan vergoeding voor loonkosten, vaste lastenregeling en uitstel van betaling van belastingen.
Lees meer

Hoe hard is de schuld van de Rijksoverheid toegenomen?

Het overheidssaldo was negatief. Door de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden liepen de uitgaven snel op, terwijl de inkomsten afnamen. Hierdoor was het overheidssaldo in 2020 voor het eerst na 2015 weer negatief. De overheidsschuld liep in 2020 op tot 54,3 procent van het bbp.
Lees meer