Wat zijn de gevolgen van corona voor de overheid?

Hoeveel bedrijven gebruiken financiële coronaregelingen?

Van alle bedrijven met 2 of meer werkzame personen hebben sinds het begin van de coronacrisis, met 28 procent, de meeste bedrijven aangeklopt voor de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Onder de grote financiële steunmaatregelen van het kabinet volgt de vaste lasten regeling (TOGS, TVL-1, TVLQ4-2020), met 25 procent van de bedrijven per 31 december 2020. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS periodiek deelname aan en financiële steun vanuit deze maatregelen in kaart.
Lees meer

Hoeveel bedrijven hebben uitstel van betaling bij de Belastingdienst gekregen?

Van 1 april tot en met 31 december 2020 verleende de Belastingdienst vanwege de coronacrisis aan bijna 300 duizend bedrijven drie maanden uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Bijna 26 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben uitstel aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 19 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon 9 procent.
Lees meer

Hoe hard is de schuld van de Rijksoverheid toegenomen?

De schuld van de Rijksoverheid liep in 2020 op en kwam in december 42 miljard euro hoger uit dan begin dit jaar. De overheidsinkomsten daalden met name doordat bedrijven vanwege de coronacrisis voorlopig minder aan vennootschapsbelasting verschuldigd zijn over 2020. Tegelijkertijd namen de uitgaven van het Rijk toe door inkomensondersteunende maatregelen als NOW en Tozo. Dit blijkt uit de maandelijkse kascijfers van het Rijk.
Lees meer

Wat zijn de kenmerken van personen die een uitkering ontvingen in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

Een groot deel van de personen die een uitkering ontvingen voor levensonderhoud had een leeftijd van 45 jaar tot de AOW-leeftijd (52 procent) of was 27 tot 45 jaar (41 procent). Het gaat hierbij om uitkeringen in het kader van Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), waarvan een klein deel geregistreerd is als algemene uitkering Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Iets meer mannen dan vrouwen ontvingen een uitkering voor levensonderhoud; driekwart was van Nederlandse komaf en het overgrote deel maakte onderdeel uit van een meerpersoonshuishouden (83 procent).  Bijna de helft van de bedrijven van personen met een Tozo- of Bbz-uitkering waren getypeerd in de overige dienstverlening (16 procent), de specialistische zakelijke dienstverlening (15 procent) en de handel (13 procent). Deze cijfers zijn voorlopig en zijn een onderschatting van de werkelijke aantallen Tozo- en Bbz-uitkeringen, omdat cijfers van diverse grote gemeenten ontbreken.
Lees meer

Hoeveel uitkeringen verstrekten gemeenten aan zelfstandigen in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

Over de periode maart tot en met mei verstrekten gemeenten ruim 179 duizend uitkeringen voor levensonderhoud aan zelfstandigen en werd in totaal 305 miljoen euro uitgekeerd. Het gaat hierbij voornamelijk om uitkeringen in het kader van de nieuwe Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Een deel daarvan is geregistreerd als algemene Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), als gevolg van de snelle doorvoering van de regeling. Deze cijfers zijn voorlopig en zijn een onderschatting van de werkelijke aantallen Tozo- en Bbz-uitkeringen, omdat diverse gemeenten voorschotten hebben verstrekt die nog niet verwerkt zijn in de registraties.
Lees meer

Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor de overheid?

De informatie over de gevolgen van de eerste coronagolf voor de overheid staan op de volgende achtergrondpagina.
FAQ's overheid eerste coronagolf