Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?

Hoe ontwikkelt het aantal passagiers dat van en naar nationale luchthavens vliegt zich?

In februari 2021 reisden 0,5 miljoen reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat zijn 4,7 miljoen reizigers minder dan in februari 2020, een afname van 90 procent. Het aantal passagiers was in februari 2021 bijna 4 keer zo hoog als in april 2020, toen was het aantal reizigers met 134 duizend het laagst van dat jaar. De meeste passagiers reisden via Amsterdam Schiphol, namelijk 97 procent van de passagiers in februari. Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague en Maastricht Aachen waren in januari samen goed voor de overige passagiers. Het passagiersverkeer op Groningen Eelde ligt nog steeds stil.
Lees meer

Wat waren de meest gekozen bestemmingen vanaf nationale luchthavens in het vierde kwartaal?

In het laatste kwartaal van 2020 vlogen in totaal 3,6 miljoen passagiers tussen Nederland en een bestemming in het buitenland. 73 procent (2,6 miljoen reizigers) bleef binnen Europa. 15 procent vloog van en naar Amerika en 7 procent van en naar Azië. Van en naar Europa vlogen 81 procent minder passagiers dan in het vierde kwartaal van 2019, van en naar Amerika en Azië was deze daling respectievelijk 80 en 87 procent.
Lees meer

Hoeveel minder reizen we met het openbaar vervoer?

Tijdens de coronacrisis is het aantal check-ins in het openbaar vervoer tot 90 procent per dag afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Op 7 juli, de eerste dinsdag waarop er weer met het openbaar vervoer gereisd mocht worden, was het aantal check-ins ongeveer de helft van het aantal op een vergelijkbare dinsdag in 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het goederenvervoer zich?

In mei, juni en juli 2020 werden overwegend minder vervoersbewegingen in de binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart waargenomen. Meer informatie hierover op weekbasis is nu te vinden in het nieuwe dashboard ‘Snelle indicatoren Goederenvervoer’. Hierin zijn het aantal bewegingen te zien voor binnenvaart, luchtvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart. Waar mogelijk is hier ook informatie te vinden over het vervoerde gewicht (tonnages of in containereenheden) en tonkilometers, deze informatie wordt in de loop van de tijd verder aangevuld. Dit dashboard is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid, Panteia, Rijkswaterstaat, ProRail, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Schiphol, Royal Dirkzwager en de havenbedrijven Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam, en Zeeland.
Lees meer