Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?

Hoe ontwikkelt het aantal passagiers dat van en naar nationale luchthavens vliegt zich?

In juli 2021 reisden 3,5 miljoen mensen van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat zijn ruim twee keer zo veel passagiers dan in juli 2020. De meeste passagiers reisden via Schiphol, namelijk 86 procent van de reizigers in juli. Het overgrote deel van de overige reizigers ging via Eindhoven Airport (9,8 procent) en Rotterdam The Hague Airport (3,2 procent).
Lees meer

Wat waren de meest gekozen bestemmingen vanaf nationale luchthavens in het vierde kwartaal?

In het laatste kwartaal van 2020 vlogen in totaal 3,6 miljoen passagiers tussen Nederland en een bestemming in het buitenland. 73 procent (2,6 miljoen reizigers) bleef binnen Europa. 15 procent vloog van en naar Amerika en 7 procent van en naar Azië. Van en naar Europa vlogen 81 procent minder passagiers dan in het vierde kwartaal van 2019, van en naar Amerika en Azië was deze daling respectievelijk 80 en 87 procent.
Lees meer

Hoeveel minder reizen we met het openbaar vervoer?

Tijdens de coronacrisis is het aantal check-ins in het openbaar vervoer tot 90 procent per dag afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Op 7 juli, de eerste dinsdag waarop er weer met het openbaar vervoer gereisd mocht worden, was het aantal check-ins ongeveer de helft van het aantal op een vergelijkbare dinsdag in 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het goederenvervoer zich?

In mei, juni en juli 2020 werden overwegend minder vervoersbewegingen in de binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart waargenomen. Meer informatie hierover op weekbasis is nu te vinden in het nieuwe dashboard ‘Snelle indicatoren Goederenvervoer’. Hierin zijn het aantal bewegingen te zien voor binnenvaart, luchtvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart. Waar mogelijk is hier ook informatie te vinden over het vervoerde gewicht (tonnages of in containereenheden) en tonkilometers, deze informatie wordt in de loop van de tijd verder aangevuld. Dit dashboard is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid, Panteia, Rijkswaterstaat, ProRail, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Schiphol, Royal Dirkzwager en de havenbedrijven Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam, en Zeeland.
Lees meer