Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?

Hoeveel is het aantal passagiers van en naar nationale luchthavens afgenomen?

In augustus 2020 reisden ruim 2,2 miljoen reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens, 71 procent minder dan in augustus 2019. Dit waren er nog minder in juni (ruim 526 duizend) en juli (bijna 1,7 miljoen). Via Amsterdam Schiphol en Eindhoven reisden in augustus respectievelijk iets minder dan 1,9 miljoen en 295 duizend passagiers. Een maand eerder waren dat er respectievelijk ruim 1,3 miljoen en bijna 258 duizend. Van en naar Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde vlogen in augustus 93 duizend passagiers. In juni waren dit er nog 8,4 duizend.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het goederenvervoer zich?

In mei, juni en juli 2020 werden overwegend minder vervoersbewegingen in de binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart waargenomen. Meer informatie hierover op weekbasis is nu te vinden in het nieuwe dashboard ‘Snelle indicatoren Goederenvervoer’. Hierin zijn het aantal bewegingen te zien voor binnenvaart, luchtvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart. Waar mogelijk is hier ook informatie te vinden over het vervoerde gewicht (tonnages of in containereenheden) en tonkilometers, deze informatie wordt in de loop van de tijd verder aangevuld. Dit dashboard is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid, Panteia, Rijkswaterstaat, ProRail, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Schiphol, Royal Dirkzwager en de havenbedrijven Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam, en Zeeland.
Lees meer

Hoeveel minder reizen we met het openbaar vervoer?

In de tweede helft van maart 2020 is het dagelijks aantal instappers (check-ins) in het openbaar vervoer gedaald met bijna 90 procent ten opzichte van een vergelijkbare dag in 2019. Op 31 maart bedroeg het aantal check-ins 530 duizend, tegen 4,75 miljoen op een gemiddelde dinsdag in 2019. In verband met het coronavirus is het alleen nog toegestaan met het openbaar vervoer te reizen als het een noodzakelijke reis betreft, bijvoorbeeld vanwege een cruciaal beroep.
Lees meer

Wat waren de meest gekozen bestemmingen vanaf nationale luchthavens in het tweede kwartaal?

In de maanden april, mei en juni 2020 vlogen in totaal ruim 880 duizend passagiers tussen Nederland en een bestemming in het buitenland. Bijna 17 procent vloog van en naar Amerika, iets meer dan 12 procent van en naar Azië. Bijna 70 procent (613 duizend reizigers) bleef binnen Europa. Van en naar Europa vlogen ruim 96 procent minder passagiers dan in het eerste kwartaal van 2019, van en naar Amerika en Azië was deze daling respectievelijk 95 en 94 procent.
Lees meer

"