Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?

Hoe ontwikkelt het aantal passagiers dat van en naar nationale luchthavens vliegt zich?

In november 2020 reisden 965 duizend reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat zijn 4,9 miljoen reizigers minder dan in november 2019, een afname van 84 procent. Het aantal passagiers was in november bijna 7 keer zo hoog als in april, toen was het aantal reizigers met 134 duizend het laagst van 2020. Via Amsterdam Schiphol en Eindhoven reisden in november respectievelijk 93 en 6 procent van het totaal aantal passagiers. Rotterdam The Hague en Maastricht Aachen waren in november samen goed voor de overige passagiers. Het passagiersverkeer op Groningen Eelde lag in november stil.
Lees meer

Wat waren de meest gekozen bestemmingen vanaf nationale luchthavens in het derde kwartaal?

In de maanden juli, augustus en september 2020 vlogen in totaal ruim 5,5 miljoen passagiers tussen Nederland en een bestemming in het buitenland. 87 procent (4,7 miljoen reizigers) bleef binnen Europa. Iets meer dan 7 procent vloog van en naar Amerika en 4 procent van en naar Azië. Van en naar Europa vlogen 72 procent minder passagiers dan in het derde kwartaal van 2019, van en naar Amerika en Azië was deze daling respectievelijk 87 en 88 procent.
Lees meer

Hoeveel minder reizen we met het openbaar vervoer?

Tijdens de coronacrisis is het aantal check-ins in het openbaar vervoer tot 90 procent per dag afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Op 7 juli, de eerste dinsdag waarop er weer met het openbaar vervoer gereisd mocht worden, was het aantal check-ins ongeveer de helft van het aantal op een vergelijkbare dinsdag in 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het goederenvervoer zich?

In mei, juni en juli 2020 werden overwegend minder vervoersbewegingen in de binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart waargenomen. Meer informatie hierover op weekbasis is nu te vinden in het nieuwe dashboard ‘Snelle indicatoren Goederenvervoer’. Hierin zijn het aantal bewegingen te zien voor binnenvaart, luchtvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart. Waar mogelijk is hier ook informatie te vinden over het vervoerde gewicht (tonnages of in containereenheden) en tonkilometers, deze informatie wordt in de loop van de tijd verder aangevuld. Dit dashboard is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid, Panteia, Rijkswaterstaat, ProRail, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Schiphol, Royal Dirkzwager en de havenbedrijven Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam, en Zeeland.
Lees meer