Wat zijn de regionale gevolgen van corona?

In welke provincie overleden tijdens de eerste en tweede coronagolf meer mensen dan verwacht?

Tijdens de eerste coronagolfgolf in Nederland overleden in negen weken (week 11 tot en met week 19 van 2020) bijna 9 duizend meer mensen dan je in die periode zou verwachten. In de eerste golf was de sterfte vooral verhoogd in Limburg en Noord-Brabant. In de eerste negen weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 47 van 2020), die toen overigens nog niet helemaal voorbij was, was de oversterfte naar schatting 3,9 duizend. In die weken was de relatieve oversterfte het hoogst in Zuid-Holland (26 procent), gevolgd door Overijssel (20 procent). In Limburg was de oversterfte tijdens de tweede golf daarentegen laag (5 procent).
Lees meer

Waar overleden tijdens de eerste coronagolf de meeste mensen aan COVID-19?

In de weken 10 tot en met 26 (2 maart tot en met 28 juni 2020) zijn 10,1 duizend inwoners van Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 overleden. Dit komt neer op 58,1 overledenen per 100 duizend inwoners. De sterfte aan COVID-19 was het hoogst in het zuiden van Nederland (gemiddeld 105 per 100 duizend inwoners) en het laagst in het noorden (gemiddeld 12 per 100 duizend inwoners).
Lees meer

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?

Tijdens lockdownperiodes daalde het aantal door de politie geregistreerde misdrijven in alle provincies. Lees meer over de ontwikkeling van het aantal geregistreerde misdrijven per provincie, of bezoek data.politie.nl voor regionale cijfers over verschillende soorten misdrijven.
Lees meer
Data.politie.nl - Geregistreerde misdrijven en aangiften; soort misdrijf, gemeente