Wat zijn de regionale gevolgen van corona?

- Medisch -

In welke provincie overleden tijdens de tweede coronagolf meer mensen dan verwacht?

In de eerste negen weken van de tweede coronagolf in Nederland (week 39 tot en met week 47 van 2020) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken was de relatieve oversterfte het hoogst in Zuid-Holland (26 procent), gevolgd door Overijssel (20 procent). In Limburg is de oversterfte tijdens de tweede golf daarentegen laag (5 procent). Als enige provincie is in Drenthe de oversterfte in de eerste negen weken van de tweede golf hoger dan in de eerste golf (week 11 tot en met week 19 van 2020). Groningen heeft in beide golven geen oversterfte gehad en Zeeland (nog) niet in de tweede golf.
Lees meer

Hoe ver tot de dichtstbijzijnde huisarts en het dichtstbijzijnde ziekenhuis?

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek) moest gemiddeld 7,1 kilometer worden afgelegd. Dit betreft de reisafstand over de weg naar de dichtstbijzijnde huisarts of dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in aantal werknemers in de zorg?

In het derde kwartaal van 2020 was het aantal werknemers in de sector zorg en welzijn met 3,7 procent het meest gestegen in Zeeland vergeleken met een jaar eerder. In alle provincies nam het aantal werknemers in zorg en welzijn toe, maar in Drenthe het minst (1,4 procent). Landelijk steeg het aantal werknemers in deze sector met 2,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2019.
Werknemers met een baan in de zorg en welzijn

- Sociaal -

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?

In alle provincies nam het aantal geregistreerde misdrijven in maart 2021 toe vergeleken met een jaar eerder. De toename was het sterkst in Zeeland (15 procent).
Lees meer

- Economie -

Wat zijn de regionale gevolgen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt?

In de publicatie De regionale economie 2019 wordt in bijzondere hoofdstukken aandacht besteed aan de coronacrisis. Er wordt stilgestaan bij de regionale verschillen in de crisis ten aanzien van de economie en de arbeidsmarkt, en bij regionale verschillen in het gebruik van de speciale steunmaatregelen waarop bedrijven een beroep kunnen doen. Er wordt ook kort ingegaan op het gebruik van logiesaccommodaties zoals hotels, campings en vakantiehuisjes. Uit de publicatie blijkt dat in Drenthe en Fryslân de nettoarbeidsparticipatie in het derde kwartaal van 2020 het sterkst afnam ten opzichte van een jaar eerder. Het gebruik van financiële regelingen door bedrijven is in deze twee provincies het laagst. In alle provincies liep de werkloosheid op en kromp de economie in het derde kwartaal.
Lees meer
De regionale economie 2019

Zijn er regionale verschillen in economische ontwikkeling?

Het CBS publiceert voor het eerst regionale kwartaalcijfers over economische groei op basis van een nieuwe methode. In de meeste regio’s kromp de economie in het vierde kwartaal van 2020 met ongeveer 1 tot 3 procent. De krimp werd vooral veroorzaakt door de impact van de coronamaatregelen op de horeca, reisbemiddeling en de cultuursector. In de regio’s Oost-Groningen en Overig Groot-Rijnmond is de omvang van de economie onveranderd gebleven. De regio’s Delfzijl en omstreken en Zeeuws-Vlaanderen groeiden met ongeveer 1 procent. Dit werd veroorzaakt door een stijging van de productie van enkele branches in de industrie. Evenals in het derde en het tweede kwartaal is de krimp in het vierde kwartaal het grootst in Haarlemmermeer (ongeveer -18 procent). De krimp is wel minder groot dan in de voorgaande twee kwartalen.
Lees meer

Hoeveel gasten kwamen naar Nederlandse logiesaccommodaties?

In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder daalde het totaal aantal gasten in januari 2021 het meest in Noord-Holland. Deze provincie ontving 185 duizend gasten in januari 2021 tegen bijna 1 miljoen gasten in dezelfde maand in 2020. Dat is een afname van 81 procent.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van het eerste kwartaal van 2021 in bijna alle provincies hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en verbeteren weer sinds het derde kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal van 2021 was het ondernemersvertrouwen het laagst in Zeeland met -1,7. Het minst negatief was het vertrouwen in Overijssel met -2,8.
Lees meer

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal van 2020 waren ondernemers pessimistisch over de verwachte omzet. Er waren toen in alle provincies meer ondernemers die de komende drie maanden een omzetdaling verwachtten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. In het eerste kwartaal van 2021 waren ondernemers in 11 provincies negatief over de verwachte omzet. Het meest pessimistisch waren ondernemers in Drenthe en Flevoland. Alleen in Overijssel waren meer ondernemers die een omzettoename verwachten, dan ondernemers die een omzetdaling verwachten.
Lees meer

Hoeveel bedrijven werden per provincie failliet verklaard?

In Nederland waren in de maanden januari tot en met maart 2021 49 procent minder faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in de maanden oktober tot en met december 2020 was het aantal faillissementen lager dan in dezelfde maanden in 2019 (-40 procent). In alle provincies nam het aantal faillissementen in januari tot en met maart 2021 af ten opzichte van vorig jaar.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het eerste kwartaal van 2021 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-19). Het vertrouwen lag wel hoger dan in het vierde kwartaal van 2020 (-27). In alle landsdelen was het vertrouwen negatief. De verschillen zijn klein. In Noord-Nederland was men het minst negatief (-17). In Zuid-Nederland lag het consumentenvertrouwen lager (-21). Een kwartaal eerder was het vertrouwen in Noord- en Oost-Nederland nog het laagst.
Lees meer

- Arbeid en inkomen -

Waar hebben zelfstandigen de minste financiële slagkracht?

Als het inkomen een jaar lang wegvalt, dan belanden zelfstandigen in Den Haag (52 procent) het vaakst onder de minimumloongrens. Ook in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen heeft een hoog percentage zelfstandigen na een jaar zonder inkomen ontoereikende financiële middelen. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsdeelname zich per provincie?

Het aantal werkenden als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar nam in het vierde kwartaal van 2020 het meest af in Limburg vergeleken met een jaar eerder, namelijk 1 procentpunt. De arbeidsparticipatie was in het vierde kwartaal in het merendeel van de provincies lager dan een jaar eerder.
Lees meer

In welke provincie is de arbeidsmarkt het krapst?

Veranderingen in de situatie op de arbeidsmarkt zijn direct terug te zien in de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal werklozen. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe meer vacatures er zijn per werkloze. De spanning op de arbeidsmarkt verschilt sterk per regio. De arbeidsmarkt in Utrecht en Zeeland was het meest gespannen in het vierde kwartaal van 2020. In Utrecht waren 76 vacatures per 100 werklozen, en in Zeeland 68. In alle provincies lag het aantal vacatures in het vierde kwartaal lager dan het aantal werklozen.
Lees meer

- Eerste golf -

Wat zijn de regionale gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de regionale gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Regionale FAQ's eerste coronagolf