Wat zijn de regionale gevolgen van corona?

- Medisch -

In welke provincie overleden tijdens de tweede coronagolf meer mensen dan verwacht?

In de eerste negen weken van de tweede coronagolf in Nederland (week 39 tot en met week 47 van 2020) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken was de relatieve oversterfte het hoogst in Zuid-Holland (26 procent), gevolgd door Overijssel (20 procent). In Limburg is de oversterfte tijdens de tweede golf daarentegen laag (5 procent). Als enige provincie is in Drenthe de oversterfte in de eerste negen weken van de tweede golf hoger dan in de eerste golf (week 11 tot en met week 19 van 2020). Groningen heeft in beide golven geen oversterfte gehad en Zeeland (nog) niet in de tweede golf.
Lees meer

Hoe ver tot de dichtstbijzijnde huisarts en het dichtstbijzijnde ziekenhuis?

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek) moest gemiddeld 7,1 kilometer worden afgelegd. Dit betreft de reisafstand over de weg naar de dichtstbijzijnde huisarts of dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in aantal werknemers in de zorg?

In het eerste kwartaal van 2021 was het aantal werknemers in de sector zorg en welzijn het meest gestegen in Zeeland; met bijna 4 procent vergeleken met een jaar eerder. In alle provincies nam het aantal werknemers in zorg en welzijn toe, maar in Drenthe het minst (2 procent). Landelijk steeg het aantal werknemers in deze sector met 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.
Werknemers met een baan in de zorg en welzijn

- Sociaal -

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?

In alle provincies nam het aantal geregistreerde misdrijven in juli 2021 af vergeleken met een jaar eerder. De afname was het sterkst in Flevoland (-23 procent). In Limburg en Noord-Brabant nam het aantal geregistreerde misdrijven het minst af (-2 procent).
Lees meer

- Economie -

Wat zijn de regionale gevolgen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt?

In de publicatie De regionale economie 2019 wordt in bijzondere hoofdstukken aandacht besteed aan de coronacrisis. Er wordt stilgestaan bij de regionale verschillen in de crisis ten aanzien van de economie en de arbeidsmarkt, en bij regionale verschillen in het gebruik van de speciale steunmaatregelen waarop bedrijven een beroep kunnen doen. Er wordt ook kort ingegaan op het gebruik van logiesaccommodaties zoals hotels, campings en vakantiehuisjes. Uit de publicatie blijkt dat in Drenthe en Fryslân de nettoarbeidsparticipatie in het derde kwartaal van 2020 het sterkst afnam ten opzichte van een jaar eerder. Het gebruik van financiële regelingen door bedrijven is in deze twee provincies het laagst. In alle provincies liep de werkloosheid op en kromp de economie in het derde kwartaal.
Lees meer
De regionale economie 2019

Zijn er regionale verschillen in economische ontwikkeling?

Het CBS publiceert sinds 2020 voor het eerst regionale kwartaalcijfers over economische groei op basis van een nieuwe methode. In het eerste kwartaal van 2021 was de grootste economische krimp in de provincie Noord-Holland. De krimp was het grootst in Haarlemmermeer (ongeveer -18 procent) en Amsterdam (ongeveer -6 procent). De economie van Noord-Brabant kromp het minst ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Zuidoost-Noord-Brabant had als enige regio een positieve groei.
Lees meer

Hoeveel gasten kwamen naar Nederlandse logiesaccommodaties?

In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder steeg het totaal aantal gasten in juni 2021 het meest in Limburg. Deze provincie ontving 361 duizend gasten in juni 2021 tegen 223 duizend gasten in dezelfde maand in 2020. Ook in alle andere provincies nam het aantal gasten toe. Relatief gezien was de toename het grootst in Utrecht, waar het aantal gasten met 83 procent steeg.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van het derde kwartaal van 2021 in alle provincies hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en verbeteren weer sinds het derde kwartaal van 2020. In het derde kwartaal van 2021 was het ondernemersvertrouwen het laagst in Drenthe met 9,5. Het meest positief was het vertrouwen in Noord-Holland met 19,8.
Lees meer

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal van 2020, in het begin van de coronacrisis, waren ondernemers pessimistisch over de verwachte omzet. Er waren toen in alle provincies meer ondernemers die de komende drie maanden een omzetdaling verwachtten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. In het derde kwartaal van 2021 waren ondernemers in alle provincies positief over de verwachte omzet. Ondernemers in Zeeland waren het meest optimistisch.
Lees meer

Hoeveel bedrijven werden per provincie failliet verklaard?

In Nederland waren in de maanden mei tot en met juli 2021 49 procent minder faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in de maanden februari tot en met april 2021 was het aantal faillissementen lager dan in dezelfde maanden een jaar eerder (-53 procent). In alle provincies nam het aantal faillissementen in mei tot en met juli 2021 af ten opzichte van vorig jaar.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het tweede kwartaal van 2021 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-6). Het vertrouwen lag wel hoger dan in het eerste kwartaal van 2021 (-19). In alle landsdelen was het vertrouwen negatief. De verschillen zijn klein. In West-Nederland was men het minst negatief (-5). In Noord- en Zuid-Nederland lag het consumentenvertrouwen lager (-7). Een kwartaal eerder was het vertrouwen in Zuid-Nederland ook het laagst.
Lees meer

- Arbeid en inkomen -

Waar hebben zelfstandigen de minste financiële slagkracht?

Als het inkomen een jaar lang wegvalt, dan belanden zelfstandigen in Den Haag (52 procent) het vaakst onder de minimumloongrens. Ook in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen heeft een hoog percentage zelfstandigen na een jaar zonder inkomen ontoereikende financiële middelen. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsdeelname zich per provincie?

Het aantal werkenden als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar nam in het tweede kwartaal van 2021 het meest toe in Limburg vergeleken met een jaar eerder, namelijk 1,6 procentpunt. De arbeidsparticipatie was in het tweede kwartaal in alle provincies hoger dan een jaar eerder.
Lees meer

In welke provincie is de arbeidsmarkt het krapst?

Veranderingen in de situatie op de arbeidsmarkt zijn direct terug te zien in de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal werklozen. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe meer vacatures er zijn per werkloze. De spanning op de arbeidsmarkt verschilt sterk per regio. De arbeidsmarkt in Utrecht was het meest gespannen in het tweede kwartaal van 2021. In Utrecht waren 130 vacatures per 100 werklozen. In het merendeel van de provincies lag het aantal vacatures in het tweede kwartaal hoger dan het aantal werklozen.
Lees meer

- Eerste golf -

Wat zijn de regionale gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de regionale gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Regionale FAQ's eerste coronagolf