Zoekresultaten

405 resultaten voor keyword:coronavirus
405 resultaten voor keyword:coronavirus

Pagina 1 van 17

Doodsoorzaken, 2020 – januari 2024

Deze tabellen bevatten cijfers over doodsoorzaken van overledenen in 2020, 2021, 2022, 2023* en januari 2024*.

Cijfers

Corona

Wat is de invloed van corona op de statistieken van het CBS en op de uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals?

Dashboards

Schokbestendigheid: Samenvatting

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen? Zijn onze...

Dashboards

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Doodsoorzaken, 2020 - december 2023

Deze tabellen bevatten cijfers over doodsoorzaken van overledenen in 2020, 2021, 2022, januari 2023, februari 2023*, maart 2023*, april 2023*, mei 2023*, juni 2023*, juli 2023*, augustus 2023*,...

Cijfers

Vrijwilligerswerk in 2023 terug op niveau van voor corona

In 2023 gaf 49 procent van de 15-plussers aan zich in de afgelopen 12 maanden ten minste een keer vrijwillig te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. Dit is een toename ten opzichte van...

Artikelen

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen

Cijfers

Covid-vaccinatiestatus en sterfte

Het verloop van de sterfte, oversterfte en ziekenhuisopnames in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie.

Publicaties

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht

Cijfers

Sterfte in 2023 afgenomen

In 2023 overleden 169 duizend mensen. Dat zijn ongeveer 750 minder sterfgevallen dan in 2022.

Artikelen

Consumenten Vertrouwen Onderzoek tijdens COVID-19

Maandcijfers over het consumenten vertrouwen worden geschat op basis van een structureel tijdreeksmodel.

Artikelen

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid bezoeken, tarieven, werkgelegenheid

Cijfers

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Cijfers

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Bevolking; prognose en waarneming Omvang, groei, leeftijd, geboorte, vruchtbaarheid, sterfte en migratie

Cijfers

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht

Cijfers

CBS gaat over naar de reguliere statistieken over sterfte en doodsoorzaken van voor corona

Het CBS gaat terug naar de manier waarop het vóór het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 het aantal overlijdens en de oversterfte publiceerde. De sterftemonitor van het RIVM wordt, net als...

Publicaties

Mensen met weinig vertrouwen in instituties haalden minder vaak coronaprik

Mensen met weinig of geen vertrouwen in instituties zoals de gezondheidszorg en Tweede Kamer zijn minder vaak gevaccineerd tegen het coronavirus dan degenen met (veel) vertrouwen. Daarnaast zijn...

Artikelen

Sterfte aan COVID-19 verder afgenomen in 2023

De sterfte aan COVID-19 is in 2023 verder afgenomen. In de eerste zeven maanden overleden volgens de voorlopige cijfers bijna 2 duizend mensen aan deze ziekte. COVID-19 als doodsoorzaak vormt een...

Artikelen