Zoekresultaten

139 resultaten voor keyword:leerlingen
139 resultaten voor keyword:leerlingen

Pagina 1 van 6

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA); deelname

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio en herkomst in leerjaar 3.

Cijfers

Middelbare school in Groningen wint ConjunctuurBekerStrijd

Hoeveel werklozen zijn er aan het eind van het jaar? Is de economie gegroeid of gekrompen? En hoe staat het met de inflatie? In de ConjunctuurBekerStrijd van CBS voorspellen bovenbouwklassen van havo...

Artikelen

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Sociaaleconomische trends 2014. Het aantal leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name het aantal leerlingen met een...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Studieduur vmbo en havo in G4 en Rotterdam, brugklascohort 2003/'04

Van de leerlingen die in schooljaar 2003/'04 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, is gekeken hoeveel leerlingen binnen vier jaar het vmbo-diploma hebben behaald en hoeveel na...

Cijfers
Artikelen

Steeds meer vmbo'ers naar havo

De afgelopen jaren gaan steeds meer leerlingen met hun vmbo-diploma naar de havo. De overgang van havo naar vwo is daarentegen het afgelopen schooljaar iets gedaald.

Artikelen

Leerlingen in het basis- en in het speciaal onderwijs 2015-2016

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Cijfers

Integratie verloopt moeizaam

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren.

Artikelen