Zoekresultaten

100 resultaten voor keyword:leerlingen
100 resultaten voor keyword:leerlingen

Pagina 1 van 4

Ruim een op de drie onderwijsvacatures is voor voltijdbaan

In het schooljaar 2022/’23 ontstonden ruim 41 duizend vacatures in het onderwijs. Van alle vacatures was 36 procent voor een voltijdbaan (meer dan 0,8 fte). Als alle vacatures in het onderwijs...

Artikelen

Scholieren voortgezet onderwijs werkten derde kwartaal 11 uur per week

Twee derde van de scholieren van 15 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs had een bijbaan in het derde kwartaal van 2023. Zij werkten gemiddeld bijna 11 uur in de week, vaak als vakkenvuller, in...

Artikelen

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Cijfers

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken

Cijfers

Jongens gelukkiger dan meisjes op Bonaire en Saba

Op Bonaire en Saba zijn jongens van 11 tot 18 jaar gemiddeld positiever over hun geluk dan meisjes. Op Bonaire zeggen jongeren vooral vaak te gamen in hun vrije tijd, op Saba geldt dat ook voor...

Artikelen

Ruim helft leerlingen voortgezet speciaal onderwijs blijft in onderwijs

Van de leerlingen die vier jaar geleden van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kwamen, was 54 procent in 2018 doorgestroomd naar een andere vorm van onderwijs, met name een vmbo of mbo....

Artikelen

Minder aanwas leerlingen voortgezet onderwijs

De leerlingendaling in het basisonderwijs zet de komende jaren door in het voortgezet onderwijs

Artikelen

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2017-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang naar leeftijd en geslacht

Cijfers

Regionale prognose 2015-2040; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2015

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2015

Cijfers

Aantal leerlingen blijft dalen, behalve in grote steden

Aantal leerlingen op de basisschool blijft dalen, maar niet overal.

Artikelen

Uitgaven voor onderwijs 2014 - Trends en ontwikkelingen

Het onderwijs in Nederland en in Europa heeft te maken met verschillende (meer en minder complexe) ontwikkelingen. In Nederland krimpt het aantal leerlingen in het basisonderwijs, terwijl de...

Artikelen

Wie voorspelt de economie over 2015 het beste?

Cijfers van CBS worden niet alleen door onderzoekers en beleidsmakers gebruikt. Steeds meer docenten en scholieren in het voortgezet onderwijs weten de informatie ook te vinden. Deze is speciaal voor...

Artikelen

Middelbare school in Groningen wint ConjunctuurBekerStrijd

Hoeveel werklozen zijn er aan het eind van het jaar? Is de economie gegroeid of gekrompen? En hoe staat het met de inflatie? In de ConjunctuurBekerStrijd van CBS voorspellen bovenbouwklassen van havo...

Artikelen

Van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is sinds 1900 gestegen van 13 duizend tot bijna een miljoen leerlingen nu. Het aantal leerlingen nam vooral toe door het verlengen van de leerplicht,...

Artikelen

CBS biedt gratis lesmateriaal voor basisonderwijs

De website CBS in de Klas biedt docenten gratis lesmateriaal. Tot voor kort was dit nog alleen voor het voortgezet onderwijs, nu ook voor het basisonderwijs. Het lesmateriaal voor het basisonderwijs...

Artikelen
Artikelen

Integratie verloopt moeizaam

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren.

Artikelen

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs...

Artikelen

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Sociaaleconomische trends 2014. Het aantal leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name het aantal leerlingen met een...

Artikelen

70 duizend basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs

In het schooljaar 2013/’14 zaten 70 duizend  leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs. Op 1 augustus gaat de Wet Passend...

Artikelen

Meer leerlingen op internationale scholen

Na een dalende trend sinds 2009 is het totaal aantal leerlingen op internationale scholen in 2012 gestegen met 1,5 procent. Ook de schoolinkomsten zijn gestegen. De uitgaven per leerling zijn ruim...

Artikelen

Uitgaven per diploma gedaald

De gemiddelde route van groep 1 in het basisonderwijs naar een universitair masterdiploma kostte in 2010 bijna 160 duizend euro. Een jaar later daalden die kosten, gecorrigeerd voor inflatie, naar...

Artikelen

Meer jongens op speciale scholen

In de periode 2003/’04 - 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs.

Artikelen