Hoe beïnvloedt corona onze productvoorziening?

Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?

De omzet van de auto- en motorbranche lag in het tweede kwartaal van 2021 38,5 procent hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2020 was er nog een recorddaling van meer dan 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Vergeleken met de omzet in het tweede kwartaal van 2019 groeide de omzet in het tweede kwartaal met 3,4 procent.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de consumptie van huishoudens zich?

In juni 2021 hebben consumenten 6,4 procent meer besteed dan in juni 2020. De stijging is minder groot dan in april en mei, toen de consumptie met respectievelijk 12,1 en 11,0 procent groeide. De hoge groeicijfers in het voorjaar van 2021 komen onder meer doordat de consumptie in het voorjaar van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. In juni 2021 besteedden consumenten nog wel 1,4 procent minder dan in juni 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?

Het volume van de goederenexport was in juni 12,3 procent groter dan in juni 2020. Er zijn in juni vooral meer machines, chemische producten, metaalproducten en transportmiddelen geëxporteerd. Ten opzichte van juni 2019 lag de export 9,3 procent hoger. Het volume van de import was in juni 8,1 procent groter dan in juni 2020 en 3,2 procent dan in juni 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van Nederlandse webwinkels zich?

De omzet van Nederlandse internetverkopers bereikte in het eerste kwartaal van 2021 een recordgroei, met een toename van ruim 85 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is fors, ook vergeleken met andere kwartalen sinds het begin van de coronacrisis. De sterkste toename in 2020 was in het tweede kwartaal, met ruim 55 procent.
Lees meer

Hoeveel geld besteden Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels?

In het eerste kwartaal van 2021 gaven Nederlandse consumenten bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie 63 procent meer uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ze spendeerden bijna 800 miljoen euro, tegenover ongeveer een half miljard een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de productie van de industrie zich?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 16,5 procent hoger dan in mei 2020. In april kwam de groei uit op 13,1 procent. De stemming onder ondernemers in de industrie lag in juni op het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?

In het eerste kwartaal van 2021 steeg de omzet van de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling met ruim 3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit is de eerste omzetgroei na drie kwartalen van krimp. In de groothandel in landbouw, de groothandel in ICT-apparatuur, de groothandel in non-food en de groothandel in industriemachines was de omzet hoger in het eerste kwartaal van 2021. De omzet van de groothandel in olie en steenkool realiseerde juist minder omzet (-13 procent).
Lees meer
StatLine

Hoeveel is de luchtvracht afgenomen in juni 2020?

In juni 2020 daalde de hoeveelheid luchtvracht met 7,5 procent ten opzichte van juni 2019. Vrachtvervoer vindt in Nederland alleen plaats via de luchthavens in Amsterdam en Maastricht. De meeste vracht wordt via Schiphol vervoerd, in juni 108,2 duizend ton goederen. In tegenstelling tot Amsterdam werden er in mei en juni 2020 via Maastricht meer goederen vervoerd dan in dezelfde maanden een jaar eerder.
Lees meer

Hoeveel hoger was de supermarktomzet in maart ten opzichte van vorig jaar?

In de tweede en derde week van maart hadden supermarkten in Nederland meer omzet dan in dezelfde weken een jaar eerder. De supermarktomzet liep in de derde week van maart terug vergeleken met de week ervoor, maar was nog altijd 25 procent hoger dan in dezelfde week in 2019. De omzet van houdbare voedingsmiddelen zoals conserven, diepvriesgroenten, bloem, rijst en pasta nam het meest toe, samen met handzeep, toiletpapier en farmaceutische producten.
Lees meer

Hoeveel hoger was de bouwmarktomzet in maart ten opzichte van vorig jaar?

Bouwmarkten hebben in de derde week van maart ruim 50 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet lag bijna 6 procent hoger dan in de week van Hemelvaartsdag vorig jaar, normaal gesproken de week met de meeste omzet.
Lees meer

Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor productvoorziening?

De informatie over de gevolgen van de eerste coronagolf op productvoorziening staan op de volgende achtergrondpagina.
FAQ's productvoorziening eerste coronagolf