Hoogste aantal geboorten in 10 jaar tijd

Beschuit met muisjes, traditionele traktatie bij de geboorte van een kind in Nederland.
© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
In de eerste negen maanden van 2021 zijn 6,8 duizend meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van 2020. Het is de verwachting dat het aantal geboorten in 2021 op bijna 180 duizend uitkomt, een aantal dat sinds 2011 niet meer is bereikt. Vooral bij dertigers werden meer kinderen geboren. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige ramingen.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/c9c65ec33ee04a6080624b8a8a2dba00]

De afgelopen jaren werden relatief weinig kinderen geboren, jaarlijks rond de 170 duizend. Op basis van de nu beschikbare informatie wordt geraamd dat dit er in heel 2021 bijna 10 duizend meer zullen zijn. Daarmee neemt - na een dalende trend sinds de eeuwwisseling - het aantal geboorten duidelijk toe.

Levend geborenen
JaarGeboorten (x 1 000)
1981178,6
1982172,1
1983170,2
1984174,4
1985178,1
1986184,5
1987186,7
1988186,6
1989189
1990198
1991198,7
1992196,7
1993195,7
1994195,6
1995190,5
1996189,5
1997192,4
1998199,4
1999200,4
2000206,6
2001202,6
2002202,1
2003200,3
2004194
2005187,9
2006185,1
2007181,3
2008184,6
2009184,9
2010184,4
2011180,1
2012176
2013171,3
2014175,2
2015170,5
2016172,5
2017169,8
2018168,5
2019169,7
2020168,7
20211)179,8
1)raming

Vooral meer geboorten bij dertigers

In de eerste negen maanden van 2021 werden vooral bij dertigers meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van voorgaande jaren. In 2020 werden per duizend vrouwen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar 127 kinderen geboren, voor 2021 wordt verwacht dat dit er 135 zullen zijn. Ook vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen in 2021 meer kinderen. Sinds 2010 was het aantal geboorten bij vrouwen tussen de 25 en 35 juist afgenomen.
Vrouwen jonger dan 25 jaar kregen minder kinderen, onder hen zette de eerdere daling in het aantal geboorten verder door.

Levend geborenen per duizend vrouwen
Leeftijd20182019202020211)
20 tot 25 jaar21,2920,0118,4417,85
25 tot 30 jaar83,6281,4378,5882,49
30 tot 35 jaar128,25127,61126,76135,05
35 tot 40 jaar67,6868,9268,6574,17
40 jaar of ouder6,677,097,377,62
1)raming

Niet alleen toename eerstgeborenen

Op basis van de eerste negen maanden van 2021 wordt geraamd dat er per duizend vrouwen van 15 tot 50 jaar bijna 22 eerste kinderen worden geboren, tegenover ruim 20 eerstgeborenen vorig jaar. Vooral bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar nam het aantal eerste kinderen toe.
Niet alleen het aantal eerstgeborenen was hoger dan vorig jaar, er werden ook meer tweede en derde kinderen geboren. Relatief was de toename van het aantal derde kinderen het grootst.

Levend geborenen per duizend vrouwen (15 tot 50 jaar)
 20182019202020211)
1e kind20,0820,5120,421,7
2e kind16,4116,2716,3317,45
3e kind5,915,95,746,2
4e of volgende kinderen2,392,392,382,47
1)raming

Toename geboorten uitzondering in Europa

Voor een aantal Europese landen zijn voorlopige cijfers voor 2021 beschikbaar tot en met augustus. In de meeste van deze landen werden in die periode ongeveer evenveel of minder kinderen geboren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Alleen in Finland werden net als in Nederland duidelijk meer kinderen geboren. In dat land werden, anders dan in Nederland, ook in 2020 al meer kinderen geboren dan een jaar eerder.

In meerdere Europese landen daalde het aantal kinderen dat aan het begin van het jaar werd geboren sterk, bijvoorbeeld in Spanje en Frankrijk. In februari, maart en april van 2021 nam in de meeste Europese landen het aantal geboorten weer toe. In de cijfers tot en met augustus blijft het geboortecijfer in sommige landen nog achter bij vorig jaar. Landen zoals Zweden en Duitsland zetten de initiële daling van het begin van het jaar om in een stijging van het aantal geboorten.

Levend geborenen, januari t/m augustus1)
Land2021* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Finland6,52,7
Nederland5-0,6
Duitsland1,1-0,3
Zweden0,7-1,2
Frankrijk-1,9-1,5
Spanje-3,4-3,4
1) Duitsland: januari t/m juli * Voorlopige cijfers