Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?

Hoeveel mensen waren werkloos?

Vanaf het begin van de coronacrisis tot en met augustus 2020 nam de werkloosheid in Nederland toe (56 procent). Vanaf september 2020 is de werkloosheid weer gedaald. Het laatste nieuws is te vinden in de reeks Werkloosheid.
Werkloosheid

Hoe ontwikkelt het aantal banen en vacatures zich?

Als gevolg van de coronacrisis kromp de werkzame beroepsbevolking in het tweede kwartaal van 2020 met 322 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegelijkertijd nam het aantal vacatures af van het eerste naar het tweede kwartaal van 2020. Sindsdien steeg het aantal werkenden en het aantal vacatures weer bijna elke maand. De laatste cijfers over banen en werkgelegenheid zijn te vinden op de pagina Banen - Werkgelegenheid van het Dashboard arbeidsmarkt.
Banen - Werkgelegenheid

Hoe ontwikkelt het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens zich?

Het reëel beschikbare inkomen van huishoudens is de laatste jaren voortdurend toegenomen. In 2020 was de toename 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op de pagina Materiële welvaart, onderdeel van Welvaart in coronatijd, zijn de laatste kwartaalmutaties van het reëel beschikbaar inkomen en andere indicatoren van de materiële welvaart te vinden.
Materiële welvaart

Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Naar inschatting hadden 3,2 miljoen van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 een cruciaal beroep. In totaal werkten de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,25 miljoen). 467 duizend mensen hadden pedagogisch beroep zoals een baan in het onderwijs of de kinderopvang.
Lees meer