Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:thuiswerkers
23 resultaten voor keyword:thuiswerkers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, e-facturen Bedrijfstak en bedrijfsgrootte

Cijfers

Corona stimuleerde vooral in de horeca de online verkoop

Vooral bedrijven in de horeca gaven aan dat ze in 2020 een toename zagen van de online verkoop als gevolg van de tijdelijke gedwongen sluitingen tijdens de corona-epidemie.

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, IoT, Covid-invloed Artificial Intelligence, Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte

Cijfers

Ondernemers verwachten dat hybride werken blijft

De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken.

Artikelen

1 op 5 werknemers kwam in 2020 (vrijwel) niemand tegen tijdens het werk

Eind 2020 gaf 22 procent van alle werknemers aan tijdens het werk hooguit één keer per dag een werkgerelateerde persoonlijke ontmoeting te hebben. In 2018 was dat nog 10 procent. De mate van...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, 2013-2020

Werkzame beroepsbevolking Thuiswerken, mate van thuiswerken en persoonskenmerken

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; werkadres

Werkzame beroepsbevolking Plek waar men werkt, geslacht, positie in werkkring en andere kenmerken

Cijfers

Verkeersintensiteit; rijkswegen, regio's

Verkeersintensiteiten op rijkswegen naar regio

Cijfers

ICT’ers werken vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.

Artikelen

Bijna 4 op de 10 werkenden werkten vorig jaar thuis

In 2019 werkte 39 procent van alle werkenden thuis. Het merendeel deed dat incidenteel en vaak niet op een vaste dag.

Artikelen

Thuiswerken gebruikelijker in steden

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking...

Artikelen

De regionale economie 2018

Overzicht van regionale ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt, thuiswerken, winkels en grensgebieden van Nederland in 2018.

Publicaties

De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

Mannen hebben vaak een voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. De helft van de mannen met een kind van één jaar neemt minimaal een halve ‘papadag’ per week (CBS, 2016). Bijna de helft...

Publicaties

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken

In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders gewoonlijk of incidenteel thuis, bijna 37 procent van alle werkenden

Artikelen

Thuiswerken door werknemers en zelfstandigen

Incidenteel en gewoonlijk thuiswerken door werknemers en zelfstandigen.

Artikelen

Familie volgens thuiswerker soms de dupe

Van incidentele thuiswerkers geeft ruim 60 procent aan dat de familie er weleens bij inschiet vanwege het thuiswerken

Artikelen

Aandeel thuiswerkers toegenomen

Het aandeel thuiswerkers is de afgelopen jaren gestegen tot bijna één op de drie in 2012. Daarnaast kon vorig jaar de helft van de werknemers regelmatig verlof opnemen wanneer men dat wilde en kon...

Artikelen

Ruim kwart werknemers werkt thuis

Ruim 27 procent van de werknemers in Nederland werkte in 2010 een deel van hun gebruikelijke arbeidsuren thuis.

Artikelen

Thuiswerkers en vanuit-huiswerkers zijn vaak zelfstandigen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen

Een op de tien werkenden gebruikt woning als werkplek of uitvalsbasis

In 2008 gebruikte 2,5 procent van de werkenden in Nederland de eigen woning structureel als werkplek. Vaak gaat het om gastouders, computerprogrammeurs of journalisten.

Artikelen

Wat zijn de economische gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus op de economische groei zijn nog onvoorspelbaar. Met getroffen landen als China en Italië bestaan nauwe handelsrelaties.

Overig

Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt.

Overig