Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?

Na de ongekende krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal van 2020 is volgens de eerste berekening van het CBS het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2020 met 7,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens. Verder namen ook de overheidsconsumptie, het handelssaldo en de investeringen toe. De groei in het derde kwartaal weegt echter niet op tegen de daling in de eerste twee kwartalen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie in de eerste drie kwartalen van 2020 per saldo met 3 procent gekrompen.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het producentenvertrouwen zich?

Door de coronacrisis daalde het producentenvertrouwen in april 2020 naar -28,7, het laagste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. Sinds mei krabbelt het vertrouwen weer op, en in september waren industriële ondernemers voor de vijfde maand op rij minder negatief. In oktober was het productenvertrouwen negatiever dan een maand eerder en in november was dit vertrouwen minder negatief. Het productenvertrouwen ging van -5,6 in oktober naar -3,8 in november. Ondernemers waren vooral minder negatief over hun orderportefeuille.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?

De omzet van de auto- en motorbranche lag in het derde kwartaal van 2020 0,3 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2019. Dit herstel volgt op de krimp in het tweede kwartaal van ruim 25 procent. De handel en reparatie van motoren en de zwaardere bedrijfsautobranche lieten nog de beste resultaten zien. Zij zetten het derde kwartaal respectievelijk 14 procent en bijna 3 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder.
Lees meer

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?

In de eerste 47 weken van 2020 zijn er in totaal 2.966 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 438 minder dan in dezelfde periode van 2019.
Lees meer

Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen weken failliet verklaard?

In week 47 (16 tot en met 22 november) zijn 46 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) en 9 eenmanszaken failliet verklaard.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

De stemming onder consumenten is in november iets verbeterd. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -26, tegen -30 in oktober. Consumenten waren minder pessimistisch over het economisch klimaat. Ook de koopbereidheid was minder negatief.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de bouw zich?

De omzet van de bouw was in het derde kwartaal van 2020 0,3 procent lager vergeleken met een jaar eerder. Hiermee is voor het tweede kwartaal op rij sprake van een licht lagere omzet. De grootste klappen vielen bij middelgrote bouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen. De omzet daalde bij deze bedrijven met 6,2 procent.
Lees meer

Hoeveel zijn de afzetprijzen van de industrie gedaald?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in het derde kwartaal 4,8 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de industrie lag, mede door de effecten van de coronacrisis, 7,9 procent lager dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?

In september was de uitvoerwaarde van goederen ruim 900 miljoen euro lager dan in dezelfde maand in 2019. Dat is een afname van 2 procent. Een maand eerder bedroeg de afname nog 10 procent. In januari (aan het begin van het eerste kwartaal) was de export nog hoger dan vorig jaar, maar in april daalde de goederenexport met 21 procent.
Lees meer

Hoeveel is de productie van de industrie gedaald?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 6,8 procent lager dan in september 2019. Na drie maanden waarin de krimp steeds kleiner werd, was is er in september weer een grotere daling van de productie.
Lees meer

Hoe ontwikkelen de consumentenprijzen zich?

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 1,2 procent duurder dan vorig jaar. In september was de inflatie nog 1,1 procent. De prijsontwikkeling van kleding had net als in september een opwaarts effect op de inflatie. Kleding was in oktober 3,2 procent duurder dan een jaar eerder. In september waren de prijzen nog 0,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers in consumentgerichte branches zich?

In oktober waren ondernemers in de meeste consumentgerichte branches voor de derde maand op rij pessimistischer over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Uitzondering is de detailhandel, waar ondernemers nog wel optimistisch gestemd waren over de verwachte omzet. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek. Sinds die maand is de stemming met name bij logiesverstrekking, restaurants en cafés, en reisbureaus overwegend negatief gebleven.
Lees meer

Hoeveel is het verbruik van benzine, diesel en kerosine gedaald?

De afzet van motorbrandstoffen als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine lag in augustus 2020 ruim 14 procent hoger dan in april. In die maand was de afzet tot op heden het laagst in dit jaar. De afzet van motorbrandstoffen was in augustus nog 6 procent lager dan in augustus 2019. In augustus 2020 was de afzet van kerosine 45 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor diesel lag de afzet in augustus 10 procent en voor benzine 6 procent onder de afzet in augustus vorig jaar.
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule

Hoe ontwikkelt de omzet van de detailhandel zich?

De detailhandel heeft in september bijna 8 procent meer omgezet dan in september 2019. Het verkoopvolume lag 5,5 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online 35 procent meer omgezet.
Lees meer

Wat gebeurt er met de export bij een tweede internationale lockdown?

Het CBS doet hier zelf geen uitspraak over, maar heeft wel het CPB van cijfers voorzien zodat dit instituut drie scenario’s kon maken voor iedere bedrijfstak. Deze scenario’s hangen samen met de mate van corona-verstoringen in het buitenland. In de drie scenario’s van het CPB krimpt de toegevoegde waarde in de aardolie-industrie door dalende Nederlandse export met respectievelijk 7, 12 en 15 procent.
Lees meer

Hoeveel ondernemers verwachten de crisis niet te overleven?

In de meeste bedrijfstakken verwachtte meer dan de helft van de bedrijven in september minstens nog een jaar te bestaan. Alleen in de horeca was dit een minderheid van 43 procent van de ondernemers. Wel nam het vertrouwen in minstens nog een jaar voortbestaan in de horeca het meest toe. In juni dacht nog maar een kwart van de bedrijven een jaar te kunnen overleven, in september 43 procent. In de verhuur en handel in onroerend goed is het vertrouwen in het voortbestaan het hoogst met 78 procent.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de transportsector zich?

De omzet in de transportsector daalde in het tweede kwartaal van 2020 met ruim 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het vervoer van goederen en personen door de lucht en de dienstverlening voor de luchtvaart zijn het hardst getroffen door de coronacrisis. De post- en koeriersdiensten behaalden als enige in de transportsector meer omzet.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?

In het tweede kwartaal van 2020 daalde de omzet van de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling met 9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Binnen deze bedrijfstak halveerde de omzet van handelaren in olie bijna in het tweede kwartaal. De groothandel in landbouwproducten behaalde juist meer omzet (23,1 procent).
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de zakelijke dienstverlening zich?

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het tweede kwartaal van 2020 18,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een aantal branches wist het omzetverlies beperkt te houden tot enkele procenten. Andere, zoals de reclame- en de reisbranche zetten tientallen procenten minder om als gevolg van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de horeca zich?

De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. De omzet in de horeca nam in het tweede kwartaal van 2020 met iets meer dan de helft af ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent. Vooral in april heeft de horeca fors minder omgezet.
Lees meer

Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. Uit deze gegevens blijkt ook dat de uitgaven via PIN, iDEAL en creditcard na een tijdelijke terugval tijdens de lockdown sinds medio mei per saldo hoger liggen dan vlak daarvoor.
Lees meer

Hoe groot is de sector horeca?

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de bedrijven binnen de horeca waren 52 295 bedrijven een eet- en drinkgelegenheid. In 2017 bedroeg de netto omzet van de horeca in Nederland 26 213 miljoen euro.
Lees meer

Hoeveel sportorganisaties en- bedrijven zijn er?

In 2018 telde Nederland 26 510 duizend sportclubs, 1 145 watersportclubs, 1 090 maneges en 1 250 sportscholen in Nederland. Daarnaast waren er in Nederland 1 570 fitnessbedrijven met 2 015 vestigingen in 2017. Hieronder vallen zowel sportorganisaties met, als zonder winstoogmerk.
Lees meer

Wat zijn de economische gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de economische gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Economische FAQ's eerste coronagolf