Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2020 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze krimp volgt op de grootste economische krimp en groei ooit door het CBS gemeten. In het tweede kwartaal nam het bbp af met 8,5 procent, om vervolgens met een groei van 7,8 procent in het derde kwartaal gedeeltelijk te herstellen. De krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal is vooral veroorzaakt door een daling van de consumptie door huishoudens. De toegenomen investeringen dempten de economische krimp.
Lees meer

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?

In de eerste 8 weken van 2021 zijn 298 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 278 minder dan in dezelfde periode van 2020.
Lees meer

Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen weken failliet verklaard?

In week 8 (22 tot en met 28 februari) zijn 28 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 6 minder dan in week 7.
Lees meer

Hoe ontwikkelen de consumentenprijzen zich?

Consumentengoederen en -diensten waren in februari 1,8 procent duurder dan vorig jaar. In januari was de inflatie nog 1,6 procent. De stijging van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van de motorbrandstoffen. In februari lagen de brandstofprijzen 0,7 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl in januari motorbrandstoffen 5,4 procent goedkoper waren dan afgelopen jaar. Voor benzine betaalde de consument in februari gemiddeld 1,676 euro per liter en voor diesel 1,354 euro. In januari was dit respectievelijk 1,615 euro en 1,289 euro per liter. Ook de prijsontwikkelingen van kleding en energie hadden een verhogend effect op de inflatie.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de transportsector zich?

De omzet van de transportsector daalde in het vierde kwartaal van 2020 met ruim 8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij veel branches stond de omzet in het teken van de coronamaatregelen. Vooral in de luchtvaart daalde de omzet (57 procent). Bij post- en koeriersdiensten steeg de omzet in het vierde kwartaal het meest, met ruim 23 procent.
Transportbedrijven; omzetontwikkeling

Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?

In het vierde kwartaal van 2020 daalde de omzet van de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling met 3,2 procent vergeleken met een jaar eerder. In het derde kwartaal was de omzet nog iets minder dan 3 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de groothandel in olie was ruim 42 procent lager. De groothandel in akkerbouwproducten behaalde de grootste omzetstijging (23 procent).
Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling

Hoe ontwikkelt de omzet van de horeca zich?

De omzet van de horeca daalde in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 44 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is vooral te wijten aan de aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de maatregelen werden versoepeld. Met het vierde kwartaal is ook het jaarcijfer beschikbaar. In 2020 kromp de omzet van de horeca met 33,9 procent ten opzichte van 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de zakelijke dienstverlening zich?

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2020 8,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Met name de reisbranche presteerde slecht met een omzetdaling van 76,6 procent. Over heel 2020 was de omzet van de zakelijke dienstverlening 10,0 procent lager.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers in consumentgerichte branches zich?

In februari waren ondernemers in de meeste consumentgerichte branches minder pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Over personeelssterkte was men in de dienstverlening voor het eerst sinds maart 2020 licht optimistisch gestemd. Ondernemers waren gemiddeld het meest pessimistisch over het economisch klimaat. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek.
Conjunctuurenquête Nederland

Hoeveel zijn de afzetprijzen van de industrie gedaald?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari gemiddeld 2,2 procent lager dan in januari 2019. Een maand eerder waren de producten van de industrie 4,1 procent goedkoper dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de detailhandel zich?

In januari heeft de detailhandel 5,9 procent minder omgezet dan in januari 2020, meldt het CBS. Het verloopvolume was 8 procent lager. Door de maatregelen tegen de verspreiding van corona zijn de verschillen binnen de detailhandel echter bijzonder groot. De foodsector zette 8,6 procent meer om, terwijl de omzet van de non-foodsector met 37,7 procent kromp. Daarnaast werd online in januari ruim 92 procent meer omgezet door de detailhandel.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?

De omzet van de auto- en motorbranche lag in het vierde kwartaal van 2020 nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder. Over heel 2020 nam de omzet met 6,9 procent af ten opzichte van 2019. Alle deelbranches hadden een omzetdaling behalve de handel en reparatie van motoren waar de omzet in 2020 steeg met 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

De stemming onder consumenten is in februari 2021 niet veranderd in vergelijking met een maand eerder. Het consumentenvertrouwen kwam net als in januari 2021 uit op -19. Met -19 lag het consumentenvertrouwen in februari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7).
Lees meer

Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

De stemming onder consumenten is in februari 2021 niet veranderd in vergelijking met een maand eerder. Het consumentenvertrouwen kwam net als in januari 2021 uit op -19. Met -19 lag het consumentenvertrouwen in februari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7).
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de bouw zich?

De omzet van de bouw was in december 2020 2,3 procent hoger vergeleken met een jaar eerder. Hiermee is voor de vierde maand op rij sprake van een licht hogere omzet. In augustus daalde de omzet in deze bedrijfstak nog met 0,7 procent.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?

Het volume van de goederenexport was in december 0,9 procent kleiner dan in december 2019. In de voorgaande drie maanden groeide de export nog. Er zijn in december vooral minder delfstoffen, aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Het volume van de import was in december 1,0 procent kleiner dan in december 2019.
Lees meer

Hoeveel is de productie van de industrie gedaald?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,2 procent lager dan in december 2019. Dat is de kleinste krimp na januari 2020, toen de productie 1,4 procent hoger lag dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoeveel is het verbruik van benzine, diesel en kerosine gedaald?

De afzet van motorbrandstoffen als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine lag in november 2020 ruim 10 procent hoger dan in april. In 2020 was de afzet in die maand het laagst. De totale afzet van motorbrandstoffen in november 2020 lag 19 procent onder de afzet in november 2019. De afzet van diesel en benzine lagen in november respectievelijk 4 procent en 5 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor kerosine lag de afzet in november nog 38 procent lager dan november vorig jaar.
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule

Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. In perioden dat winkels en horecagelegenheden gesloten waren daalde het aantal geldopnames en betalingen met PIN, terwijl het aantal onlinebetalingen met iDEAL bleef stijgen.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers over de export zich?

De industrie was aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 minder pessimistisch gestemd over de export dan in een kwartaal eerder. De exportindicator kwam uit op -6. In het derde kwartaal stond deze op -10. Ondanks deze verbetering waren nog altijd meer producenten negatief gestemd over de uitvoer dan positief. Ook ondernemers in de groothandel en de dienstensector waren minder somber dan in het derde kwartaal.
Lees meer

Wat gebeurt er met de export bij een tweede internationale lockdown?

Het CBS doet hier zelf geen uitspraak over, maar heeft wel het CPB van cijfers voorzien zodat dit instituut drie scenario’s kon maken voor iedere bedrijfstak. Deze scenario’s hangen samen met de mate van corona-verstoringen in het buitenland. In de drie scenario’s van het CPB krimpt de toegevoegde waarde in de aardolie-industrie door dalende Nederlandse export met respectievelijk 7, 12 en 15 procent.
Lees meer

Hoeveel ondernemers verwachten de crisis niet te overleven?

In de meeste bedrijfstakken verwachtte meer dan de helft van de bedrijven in september minstens nog een jaar te bestaan. Alleen in de horeca was dit een minderheid van 43 procent van de ondernemers. Wel nam het vertrouwen in minstens nog een jaar voortbestaan in de horeca het meest toe. In juni dacht nog maar een kwart van de bedrijven een jaar te kunnen overleven, in september 43 procent. In de verhuur en handel in onroerend goed is het vertrouwen in het voortbestaan het hoogst met 78 procent.
Lees meer

Hoe groot is de sector horeca?

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de bedrijven binnen de horeca waren 52 295 bedrijven een eet- en drinkgelegenheid. In 2017 bedroeg de netto omzet van de horeca in Nederland 26 213 miljoen euro.
Lees meer

Hoeveel sportorganisaties en- bedrijven zijn er?

In 2018 telde Nederland 26 510 duizend sportclubs, 1 145 watersportclubs, 1 090 maneges en 1 250 sportscholen in Nederland. Daarnaast waren er in Nederland 1 570 fitnessbedrijven met 2 015 vestigingen in 2017. Hieronder vallen zowel sportorganisaties met, als zonder winstoogmerk.
Lees meer

Wat zijn de economische gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de economische gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Economische FAQ's eerste coronagolf