Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Wat verwachten ondernemers van het economisch klimaat?

Het merendeel van de ondernemers in consumentgerichte branches gaf in maart 2020 aan een verslechtering van het economisch klimaat te verwachten in de komende drie maanden. De horeca, reisbranche en detailhandel waren voor het eerst sinds december 2014 alle drie negatief over het economisch klimaat. Lees meer.

Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Naar inschatting hadden 3,1 miljoen van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 een cruciaal beroep. In totaal werkten de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,3 miljoen). 460 duizend mensen hadden een baan in het onderwijs of de kinderopvang. Lees meer.

Hoeveel mensen met een cruciaal beroep hebben kinderen?

Een kwart van de 3,1 miljoen mensen met een cruciaal beroep, 780 duizend personen, had een kind tot 12 jaar (vierde kwartaal van 2019). 11 procent (340 duizend) had een kind jonger dan 4 jaar. Lees meer.

Hoeveel mensen werken er doorgaans thuis?

In 2019 waren er 3,5 miljoen mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van deze thuiswerkenden was ongeveer 1,3 miljoen gewoonlijk thuis aan het werk en 2,4 miljoen werkte incidenteel thuis. Lees meer.

In welke bedrijfstakken wordt normaal gesproken veel thuisgewerkt?

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent (incidentele) thuiswerkers (2018). Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening. Lees meer.

Hoeveel is de supermarktomzet toegenomen?

In de tweede en derde week van maart hadden supermarkten in Nederland meer omzet dan in dezelfde weken een jaar eerder. De supermarktomzet liep in de derde week van maart terug vergeleken met de week ervoor, maar was nog altijd 25 procent hoger dan in dezelfde week in 2019. De omzet van houdbare voedingsmiddelen zoals conserven, diepvriesgroenten, bloem, rijst en pasta nam het meest toe, samen met handzeep, toiletpapier en farmaceutische producten. Lees meer.

Hoeveel is de bouwmarktomzet toegenomen?

Bouwmarkten hebben in de derde week van maart ruim 50 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet lag bijna 6 procent hoger dan in de week van Hemelvaartsdag vorig jaar, normaal gesproken de week met de meeste omzet. Lees meer.

Hoeveel mensen werken in de horeca?

In de horeca waren er 522 duizend banen (2018). Het CBS heeft nog geen zicht op de effecten van de gebeurtenissen rondom het coronavirus op het aantal banen. Lees meer.

Hoeveel mensen werken er in de cultuur, sport en recreatie?

In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie waren er 524 duizend banen (2018). Het CBS heeft nog geen zicht op de effecten van gebeurtenissen rondom het coronavirus op het aantal banen. Lees meer.

Wat importeert Nederland vooral uit China?

Hightech is verreweg het belangrijkste importproduct uit China. De totale invoer hiervan bedroeg 15,2 miljard euro in 2019. Hierna volgt de import van machines en onderdelen (9,9 miljard euro). Lees meer.

Hoeveel goederen importeert Nederland uit Italië?

Nederland voerde 11,9 miljard euro aan goederen in uit Italië. Dat is 2,6 procent van de totale invoer aan goederen in Nederland in 2019. Lees meer.

Wat importeert Nederland vooral uit Italië?

Het belangrijkste importproduct uit Italië waren machines en vervoermateriaal. In 2019 bedroeg de totale invoer hiervan 3,4 miljard euro. Hiervan waren toestellen voor telecommunicatie of onderdelen daarvan, met 481 miljoen euro, de belangrijkste goederen. Lees meer.

Van welke producten wordt een groot deel uit Italië ingevoerd?

Bijna 17 procent van de totale invoer van olijfolie kwam uit Italië. Van de Nederlandse wijnimport en de Nederlandse invoer van wei (een restproduct bij de productie van kaas en kaasproducten) was ongeveer 13 procent afkomstig uit Italië (2018). Lees meer.

Welke Nederlandse bedrijfstakken zijn het meest blootgesteld aan verstoringen in Italiaanse aanvoerketens?

Vooral industriële bedrijfstakken zijn afhankelijk van Italiaanse goederen en diensten voor het realiseren van hun productie. De basismetaalindustrie en de bouwmaterialenindustrie hadden het hoogste aandeel Italiaanse toegevoegde waarde in de productie. Circa 10 procent van de productie voor eindproducten van deze sectoren bestond uit Italiaanse toegevoegde waarde (2018). Lees meer.