Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?

In het tweede kwartaal van 2020 kromp de economie met 8,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp was niet eerder door het CBS gemeten. In de kwartalen daarop veerde het bruto binnenlands product (bbp) weer terug. De laatste nieuwsberichten over ontwikkelingen van de Nederlandse economie aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp) zijn te vinden in de reeks Economische groei.
Economische groei

Hoeveel faillissementen zijn er?

Het CBS brengt tijdens de coronacrisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. In de eerste helft van 2020 was het aantal faillissementen vergelijkbaar met 2019. Daarna lag het aantal faillissementen in 2020 en 2021 bijna iedere week onder het niveau van 2019. De laatste nieuwsberichten over faillissementen zijn te vinden in de reeks Faillissementen. Op StatLine zijn de meest recente weekcijfers te vinden.
Faillissementen
StatLine: Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008, week

Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. In perioden dat winkels en horecagelegenheden gesloten waren daalde het aantal geldopnames en betalingen met PIN, terwijl het aantal onlinebetalingen met iDEAL bleef stijgen.
Lees meer

Hoeveel logiesaccommodaties waren tijdens de eerste coronagolf in april 2020 gesloten?

Door maatregelen in verband met corona was in april 2020 ongeveer een derde van de beschikbare slaapplaatsen bij logiesaccommodaties gesloten. Het beleid ten aanzien van de sluiting van logiesaccommodaties werd genomen per veiligheidsregio.
Lees meer