Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2021 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Het groeicijfer is neerwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 18 mei, kwam de krimp uit op 0,5 procent. Het economisch beeld is niet veranderd: de krimp van het bbp in het eerste kwartaal van 2021 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens. De stijging van de investeringen en het handelssaldo dempten de krimp.
Lees meer

Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?

In de eerste 24 weken van 2021 zijn 888 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 901 minder dan in dezelfde periode van 2020.
Lees meer

Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen weken failliet verklaard?

In week 24 (14 tot en met 20 juni) zijn 29 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 5 minder dan in week 23.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

De stemming onder consumenten was in juni 2021 minder negatief dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -3, tegen -9 in mei 2021. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid verbeterde.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?

Het volume van de goederenexport was in april 25,7 procent groter dan in april 2020. Dat is de grootste groei sinds de start van de statistiek in 1995. Er zijn in april vooral meer machines en transportmiddelen geëxporteerd. Het volume van de import was in april 21,5 procent groter dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelen de consumentenprijzen zich?

Consumentengoederen en -diensten waren in mei 2,1 procent duurder dan een jaar eerder. In april was de inflatie nog 1,9 procent. De stijging van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van voeding. Voedingsmiddelen waren in mei 1,5 procent goedkoper dan in mei 2020, maar in april lagen de prijzen van voeding lager dan een jaar eerder. Dit heeft een opwaarts effect op de inflatie.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de transportsector zich?

De omzet van de transportsector daalde in het eerste kwartaal van 2021 met 4,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij branches met vooral personenvervoer nam de omzet af door coronamaatregelen. Bij post- en koeriersdiensten steeg de omzet in het eerste kwartaal het meest, met 36 procent.
Transportbedrijven; omzetontwikkeling

Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?

In het eerste kwartaal van 2021 steeg de omzet van de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling met ruim 3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit is de eerste omzetgroei na drie kwartalen van krimp. In de groothandel in landbouw, de groothandel in ICT-apparatuur, de groothandel in non-food en de groothandel in industriemachines was de omzet hoger in het eerste kwartaal van 2021. De omzet van de groothandel in olie en steenkool realiseerde juist minder omzet (-13 procent).
Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling

Hoe ontwikkelt de productie van de industrie zich?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april bijna 13 procent hoger dan in april 2020. In maart kwam de groei uit op 3,3 procent. De stemming onder ondernemers in de industrie verder verbeterde in april.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de detailhandel zich?

De detailhandel heeft in april 9,6 procent meer omgezet dan in dezelfde maand in 2020. Het verkoopvolume was 8,8 procent hoger. Zowel de omzet van de non-foodsector als van de foodsector groeide. Online werd 18,6 procent meer omgezet door de detailhandel. In vergelijking met april 2019 heeft de detailhandel 8,5 procent meer omgezet in april 2021.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de horeca zich?

De omzet van de horeca daalde in het eerste kwartaal van 2021 met bijna 4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze afname volgt op de daling in het vierde kwartaal 2020 van bijna 44 procent. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 heeft de horeca 46,7 procent minder omgezet. Dat is vooral te wijten aan de aanhoudende lockdown tegen de verspreiding van het coronavirus.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de omzet van de zakelijke dienstverlening zich?

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het eerste kwartaal van 2021 5,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Met name de reisbranche presteerde slecht met een omzetdaling van 65,1 procent. Het is het vierde kwartaal op rij met omzetdaling voor de zakelijke dienstverlening, wel is de omzetdaling ieder kwartaal kleiner geworden.
Lees meer

Hoeveel is het verbruik van benzine, diesel en kerosine gedaald?

De afzet van motorbrandstoffen als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine lag in maart 2021 ongeveer 16 procent hoger dan in april 2020, toen de afzet een dieptepunt bereikte. De totale afzet van motorbrandstoffen in maart 2021 lag ongeveer 3 procent onder de afzet in maart 2020. De afzet van diesel en benzine lagen in maart respectievelijk 5 procent en 8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor kerosine lag de afzet in maart 27 procent lager dan vorig jaar.
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule

Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?

De omzet van de auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar met 0,8 procent gedaald. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 was de daling groter; 2,8 procent. Niet alle deelbranches hadden een omzetdaling ten opzichte van een jaar eerder. Het sterkst daalde de omzet bij de importeurs van personenauto’s.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het producentenvertrouwen zich?

In mei 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd. Het producentenvertrouwen ging van 6,5 in april naar 8,8 in mei. Dit is het hoogste niveau na mei 2018. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).
Lees meer

Hoe ontwikkelen de afzetprijzen van de industrie zich?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april gemiddeld 11,8 procent hoger dan in april 2020. Een maand eerder waren de producten van de industrie 6,8 procent duurder dan een jaar eerder.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers in consumentgerichte branches zich?

In mei 2021 waren ondernemers in de consumentgerichte branches optimistischer gestemd over het economisch klimaat, de verwachte omzet en personeelssterkte dan een maand eerder. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april 2020 per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek.
Conjunctuurenquête Nederland

Hoe ontwikkelt de omzet van de bouw zich?

De omzet van de bouw was in het eerste kwartaal van 2021 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden van 2021 daalde de omzet, mede door de vorstperiode in februari. In maart herstelde de bouw zich en steeg de omzet met bijna 7 procent.
Lees meer

Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. In perioden dat winkels en horecagelegenheden gesloten waren daalde het aantal geldopnames en betalingen met PIN, terwijl het aantal onlinebetalingen met iDEAL bleef stijgen.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers over de export zich?

De industrie was aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 minder pessimistisch gestemd over de export dan in een kwartaal eerder. De exportindicator kwam uit op -6. In het derde kwartaal stond deze op -10. Ondanks deze verbetering waren nog altijd meer producenten negatief gestemd over de uitvoer dan positief. Ook ondernemers in de groothandel en de dienstensector waren minder somber dan in het derde kwartaal.
Lees meer

Wat gebeurt er met de export bij een tweede internationale lockdown?

Het CBS doet hier zelf geen uitspraak over, maar heeft wel het CPB van cijfers voorzien zodat dit instituut drie scenario’s kon maken voor iedere bedrijfstak. Deze scenario’s hangen samen met de mate van corona-verstoringen in het buitenland. In de drie scenario’s van het CPB krimpt de toegevoegde waarde in de aardolie-industrie door dalende Nederlandse export met respectievelijk 7, 12 en 15 procent.
Lees meer

Hoeveel ondernemers verwachten de crisis niet te overleven?

In de meeste bedrijfstakken verwachtte meer dan de helft van de bedrijven in september minstens nog een jaar te bestaan. Alleen in de horeca was dit een minderheid van 43 procent van de ondernemers. Wel nam het vertrouwen in minstens nog een jaar voortbestaan in de horeca het meest toe. In juni dacht nog maar een kwart van de bedrijven een jaar te kunnen overleven, in september 43 procent. In de verhuur en handel in onroerend goed is het vertrouwen in het voortbestaan het hoogst met 78 procent.
Lees meer

Hoe groot is de sector horeca?

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de bedrijven binnen de horeca waren 52 295 bedrijven een eet- en drinkgelegenheid. In 2017 bedroeg de netto omzet van de horeca in Nederland 26 213 miljoen euro.
Lees meer

Hoeveel sportorganisaties en- bedrijven zijn er?

In 2018 telde Nederland 26 510 duizend sportclubs, 1 145 watersportclubs, 1 090 maneges en 1 250 sportscholen in Nederland. Daarnaast waren er in Nederland 1 570 fitnessbedrijven met 2 015 vestigingen in 2017. Hieronder vallen zowel sportorganisaties met, als zonder winstoogmerk.
Lees meer

Wat zijn de economische gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de economische gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.
Economische FAQ's eerste coronagolf