Wat zijn de medische gevolgen van corona?

Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?

Het CBS publiceert wekelijks een schatting van het aantal overledenen in de voorgaande week. De cijfers zijn uitgesplitst naar provincie en gemeente, leeftijd, geslacht en gebruik van langdurige zorg. In 2020 was er oversterfte als gevolg van corona, er overleden ruim 15 duizend meer mensen dan verwacht. Ook in 2021 was er oversterfte tijdens coronagolven. Actuele grafieken over sterfte zijn te vinden op de pagina Gezondheid in coronatijd. De uitgebreide tabellen met weekcijfers en de nieuwsberichten zijn te vinden in de reeks Sterfte per week. Deze sterfteberichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaken.
Gezondheid in coronatijd
Sterfte per week

Hoeveel mensen overleden aan COVID-19?

In 2020 overleden 168 678 inwoners van Nederland, van wie ruim 20 duizend aan COVID-19. Dat komt neer op ongeveer 12 procent van alle sterfgevallen. De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzakenverklaringen van een arts, die het CBS ontvangt van de gemeente waar iemand is overleden. Het CBS publiceert gegevens wanneer meer dan 95 procent van de doodsoorzakenverklaringen, over de periode waarover gepubliceerd wordt, ontvangen en verwerkt is. Daarom zijn cijfers over overledenen aan COVID-19 minder snel beschikbaar dan de totale sterfte. De laatste nieuwsberichten over sterfte aan COVID-19 zijn net als de wekelijkse sterftecijfers te vinden in de reeks Sterfte per week.
Sterfte per week

Hoeveel medische producten werden er tijdens de eerste coronagolf ingevoerd?

In het eerste kwartaal van 2020 importeerde Nederland voor 8,7 miljard euro aan medische goederen. Dat was 8 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2019. Omdat medicijnen relatief duur zijn in vergelijking met andere medische producten hadden deze een aanzienlijk aandeel in de totale invoerwaarde van medische producten (42 procent, in totaal 3,6 miljard euro).
Lees meer