Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

kleinzoon op inline skates achter de roelstoel van opa op sportveld in woonwijk
© Hollandse Hoogte

Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. Om gemeenten te ondersteunen bij de monitoring hiervan, is de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) ontwikkeld. De GMSD is opgezet door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), VNG Realisatie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze monitor helpt gemeenten om beleidsinformatie over het sociaal domein inzichtelijk te maken. Zo biedt de monitor inzichten in de effecten van het beleid en geeft het antwoord op de vraag of gestelde doelen zijn gehaald.

Voor deze monitor verzamelt het CBS gegevens bij gemeenten over voorzieningen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De VNG heeft in een aanleverprotocol vastgelegd welke gegevens aan gemeenten gevraagd worden. Gemeenten nemen op vrijwillige basis deel aan deze monitor en aan de bijbehorende gegevensleveringen.

Wijzigen contactpersoon

Als u een e-mail heeft ontvangen van het CBS voor de GMSD en u wilt uw contactpersoon wijzigen, vul dan het formulier Contactpersoon wijzigen in. U kunt de naam van de contactpersoon en het e-mailadres doorgeven door het formulier te vullen. De contactpersoon ontvangt vervolgens per e-mail inloggegevens van het CBS. Met deze inloggegevens kan de contactpersoon bestanden naar het CBS versturen via het beveiligde uploadportaal.

Aanmelden contactpersoon

Als u geen e-mail heeft ontvangen van het CBS voor de GMSD en u wilt graag deelnemen aan dit onderzoek, dan kan dat. U kunt ons hiervoor bellen op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur op telefoonnummer: 045 570 64 00. De contactpersoon ontvangt vervolgens per e-mail inloggegevens van het CBS. Met deze inloggegevens kan de contactpersoon bestanden naar het CBS versturen via het beveiligde uploadportaal.

Aanleveren van gegevens

Om de gegevens aan te leveren moet u een bestand aanmaken. In het aanleverprotocol leest u aan welke voorwaarden uw bestand moet voldoen.

Het bestand kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de e-mail die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld. Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Zodra de coördinator de gegevens heeft ingestuurd, stuurt het CBS een e-mail terug met het resultaat van de technische controle van het bestand. In deze controle wordt gekeken of het bestand voldoet aan de bestandseisen.

Downloaden Op-orde-rapport

U krijgt een bericht wanneer u uw Op-orde-rapport kunt downloaden. Om deze veilig te downloaden is een twee-factor-authenticatie nodig. Hiervoor moet u eerst de app ‘Google Authenticator’ of ‘FreeOTP Authenticator’ downloaden.

Een kort stappenplan voor het downloaden van het Op-orde-rapport:

  • Ga naar https://databestanden.cbs.nl om het rapport te downloaden. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw e-mailadres en uw wachtwoord. Dit is een ander wachtwoord dan het wachtwoord dat u gebruikt heeft om het bestand te-uploaden.
  • Voordat u de eerste keer bent ingelogd, wordt gevraagd om uw wachtwoord te wijzigen. Bewaar dit wachtwoord goed. Heeft u al eerder een Op-orde-rapport gedownload dan heeft u al een nieuw wachtwoord.
  • Daarna ontvangt u een authenticatiecode uit de authenticatieapp.
  • Nu bent u ingelogd en kunt u kiezen uit verschillende onderzoeken. Voor de Monitor Sociaal Domein, kiest u het onderwerp CBS-onderzoek Monitor Sociaal Domein.
  • Per e-mail heeft u ook een validatiecode ontvangen. Deze kunt u nu invullen. Bewaar deze validatiecode goed.
  • Vervolgens kunt u het rapport downloaden.

Bent u de inloggegevens kwijt? Ga dan naar https://databestanden.cbs.nl en klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ Vul vervolgens uw e-mailadres in en klik op ‘Verstuur’. U zult een e-mail ontvangen met verdere instructies om uw wachtwoord te wijzigen.
Op https://databestanden.cbs.nl/handleidingen/mobile_authenticator.pdf vindt u een uitgebreide handleiding.

Intrekken van de aangeleverde gegevens

Door het aanleveren van gegevens geeft een gemeente aan het CBS toestemming om deze te publiceren. Indien u hier niet mee akkoord gaat kunt u het formulier 'Intrekken gegevensaanlevering' invullen (let opOp dit moment kunnen er geen leveringen ingetrokken worden). Dit dient u te doen voor de deadline zoals deze is vermeld in het aanleverprotocol. Het CBS zal de aangeleverde gegevens dan niet publiceren en verwijderen.

Privacy

Voor deze monitor zullen jaarlijks door het CBS registraties op persoonsniveau over mensen worden uitgevraagd.

Het CBS mag deze gegevens verzamelen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de CBS-wet. Bovendien heeft het CBS het recht om deze gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden.

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Op de webpagina Privacy leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Samenvoegen records

In bestanden van gemeenten die het CBS ontvangt, komt het regelmatig voor dat er meerdere records worden aangeleverd die (vermoedelijk) over dezelfde maatwerkvoorziening gaan. In alle bestanden die gemeenten over een verslagperiode aanleveren worden records samengevoegd. De records worden samengevoegd in twee stappen.

Nadere uitleg over het samenvoegen van records is te lezen in de Factsheet verwerking registratiegegevens Wmo.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein worden twee keer per jaar gepubliceerd op StatLine en op www.waarstaatjegemeente.nl.

Voor een overzicht van alle StatLine- en maatwerktabellen die gepubliceerd worden in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, zie overzicht tabellen.

Contact

Voor technische vragen (over bijvoorbeeld inloggen) ga naar: CBS Contactcenter.
Voor statistisch-inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het CBS via het volgende e-mailadres: monitorsociaaldomein@cbs.nl.