Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

© Hollandse Hoogte

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein dan vindt u in dit document links naar tabellen met resultaten van het onderzoek.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen losse publicaties en StatLine tabellen.

De status van de cijfers bij het publicatiemoment in het voorjaar is (nader)voorlopig en bij het publicatiemoment in het najaar worden de cijfers van het verslagjaar definitief gemaakt en de voorlopige cijfers van het nieuwe verslagjaar gepubliceerd.

De StatLine-tabellen zijn terug te vinden op de CBS-website door het volgende pad te volgen: Gezondheid en Welzijn > Gezondheid en zorggebruik > Sociaal Domein > Wmo

Door de link te volgen komt u bij alle StatLine tabellen uit. De kerntabellen zijn:

  • Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, persoonskenmerken, regio (incl. nieuwe herkomstindeling)
  • Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, persoonskenmerken, regio, 2019-2023 (oude herkomstindeling)
  • Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening (detail), regio
  • Wmo-voorzieningen; stand, instroom, uitstroom, regio

 

Naast de StatLine tabellen zijn er tabellen die op andere pagina’s staan. Het gaat om de tabellen in figuur 1.

Figuur 1: Overzicht van losse publicaties

Naam tabel

Frequentie

Cliënten beschermd wonen: persoonskenmerken en verhuisbewegingen

Halfjaarlijks

Cliënten beschermd wonen: zorggebruik voor en na het BW-traject

Halfjaarlijks

Cliënten beschermd wonen: financieringsvorm

Halfjaarlijks

Wmo-cliënten naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm

Halfjaarlijks

 Wmo-cliënten naar type maatwerkvoorziening, leeftijd en geslacht, per wijk  Jaarlijks
 Veelvoorkomende combinaties van Wmo-voorzieningen Jaarlijks 

De tabellen staan voor de verschillende jaren in verschillende artikelen vermeld. Hieronder staan per onderwerp de links naar de tabellen.

Cliënten beschermd wonen: achtergrondkenmerken

Cliënten beschermd wonen: zorggebruik voor en na beschermd wonen traject

Tabel 2:

Tabel 3:

Cliënten beschermd wonen naar financieringsvorm

Cliënten beschermd wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm

Wmo-cliënten naar type maatwerkvoorziening, leeftijd en geslacht, per wijk

Veelvoorkomende combinaties van Wmo-voorzieningen