Zoekresultaten

121 resultaten voor kringloopeconomie
121 resultaten voor kringloopeconomie

Pagina 2 van 5

De upstream en downstream productievoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken

In dit onderzoek wordt met behulp van Input-outputanalyse (IOA) de broeikasgas-productievoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken berekend, zowel upstream (Leontief-methode) als downstream...

Publicaties

Voorraden in de maatschappij grondstoffenbasis voor een circulaire economie

Rapport in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023.

Artikelen

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

Inventarisatie van de databeschikbaarheid, en eerste resultaten, over de inzet van biogrondstoffen in Nederland. Op basis van de bevindingen wordt advies gegeven over de inrichting van een...

Artikelen

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Efficiënt gebruik van materialen niet genoeg voor verminderen CO2-uitstoot

Van 2010 tot 2020 speelden vooral energiebesparing en de toename van hernieuwbare energie een rol in de daling van de CO2-uitstoot.

Artikelen

Steeds meer textiel in Nederland

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid textiel in Nederland toegenomen. In 2019 was de totale voorraad huishoudelijk textiel in omloop in Nederland 5438 kiloton, dat is 10 procent meer dan in 2015.

Artikelen

Circulaire economie in Zuid-Holland

Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland

Cijfers

CBS Jaarplan 2023

In dit jaarplan staat beschreven welke statistieken het CBS in 2023 zal maken en publiceren. Daarnaast blijft het CBS onderzoek doen naar nieuwe methoden en databronnen om ook in de toekomst...

Publicaties

Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase

Productie- en consumptievoetafdrukken voor broeikasgassen en grondstoffen voor gebruik binnen in Integrale Circulaire Economie Rapportage, peiljaren 2010 en 2016.

Cijfers

Circulaire economie in Nederland

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van één- en tweeverdieners

Publicaties

Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie

Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie vastgesteld

Artikelen

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018

In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Cijfers

CBS Jaarverslag 2021

CBS Jaarverslag 2021

Publicaties

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

De circulaire economie

Feiten op een rij over de circulaire economie van Nederland.

Artikelen

Circulaire economie in Nederland

De transitie naar een circulaire economie beschreven op basis van data van CBS.

Artikelen

Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2016

In dit rapport wordt de nieuw ontwikkelde methode besproken voor het meten van economische indicatoren over de circulaire economie, tevens worden de eerste resultaten voor de periode 2001-2016...

Artikelen

Notitie circulair materiaalgebruik in Nederland

Notitie over circulair materiaalgebruik in Nederland. Vergelijking tussen verschillende indicatorberekeningen en aanbevelingen.

Artikelen

Circulaire economie

Hoe circulair is de Nederlandse economie nu al en hoeveel vooruitgang is er geboekt? Hoe staat het met het grondstoffengebruik, kringlopen, recycling? Cor Pieriok geeft een toelichting

Video's

Circulaire economie: naar minder grondstoffengebruik

Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden

Artikelen

Kleinere grondstofvoetafdruk, meer recycling dan gemiddeld in de EU

Nederland consumeerde in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. De Nederlandse materiaalconsumptie per inwoner is lager dan gemiddeld in de EU en de grondstofvoetafdruk per inwoner...

Artikelen

Arbeidsvolume naar bedrijfstak en provincie, 2018

Tabellen met arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak en provincie, verslagjaar 2018.

Cijfers

Kritieke materialen in de Nederlandse toeleveringsketen

Een analyse van de herkomst van de invoer van kritieke en strategische materialen en de inzet daarvan binnen de Nederlandse economie. Daarbij wordt gekeken naar directe afhankelijkheden (directe...

Publicaties