Notitie circulair materiaalgebruik in Nederland

Dummy omslag paper
Vergelijking tussen verschillende indicatorberekeningen en aanbevelingen

De ‘Circular Material Use Rate’ (CMUR) of ‘indicator voor circulair materiaalgebruik’ in het Nederlands, geeft aan hoe groot het aandeel van secundair materiaalgebruik is in Nederland: hoeveel materialen worden opnieuw in de economie ingezet in vergelijking met het totale materiaalgebruik van Nederland. Geïsoleerd gebruik van deze indicator geeft onvoldoende zicht op de transitie naar een circulaire economie. Voor informatie over de voortgang van de overgang naar een circulaire economie zijn altijd meerdere indicatoren nodig.

Hoewel de basisformule van de indicator voor circulair materiaalgebruik simpel is, wordt de indicator door het CBS, Circle Economy en Eurostat op verschillende manieren berekend. Het feit dat er door de verschillende partijen verschillende getallen worden gepresenteerd, kan in het beleid en bij het publiek tot verwarring leiden. Deze notitie laat zien wat de verschillen zijn tussen de benaderingen en wat de voor- en nadelen van elke benadering zijn.

Een compleet beeld van de mate van circulair materiaalgebruik is alleen te verkrijgen door meerdere en elkaar aanvullende benaderingen te gebruiken. De aanbeveling van deze notitie is daarom een set van vier hoofdindicatoren voor circulair materiaalgebruik te berekenen, gebaseerd op de inzet in de economie, het consumptieperspectief, het directe materiaalgebruik en een ketenbenadering. Afhankelijk van de context en de gestelde vraag, kunnen de indicatoren in aanvulling daarop voor bepaalde materiaalcategorieën, zoals mineralen of metalen, worden berekend.