[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/9c6c66746b964547aa5d9ef9760adc22]

Circulaire economie

Hoe circulair is de Nederlandse economie nu al en hoeveel vooruitgang is er geboekt? Hoe staat het met het grondstoffengebruik, kringlopen, recycling? Cor Pieriok geeft een toelichting