Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

Het rapport geeft advies over de inrichting van een toekomstige monitor over de inzet van biogrondstoffen.
Inventarisatie van de databeschikbaarheid over de inzet van biogrondstoffen in Nederland. Een eerste resultaat wordt gegeven voor verschillende economische sectoren naar cascaderingniveau. Op basis van de bevindingen wordt advies gegeven over de inrichting van een toekomstige monitor over de inzet van biogrondstoffen. Het onderzoek is bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.