Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase

foto schepen worden in de haven gelost en of geladen
© CBS / Nikki van Toorn
Productie- en consumptievoetafdrukken voor broeikasgassen en grondstoffen voor gebruik binnen in Integrale Circulaire Economie Rapportage, peiljaren 2010 en 2016.
Het PBL heeft het CBS gevraagd om voetafdrukken te leveren die betrekking hebben op de transitieagenda’s van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Er zijn vijf prioritaire thema’s: Biomassa en Voedsel, Maakindustrie, Kunststoffen, Bouw, Consumptiegoederen. Voor het berekenen van voetafdrukken op het niveau van thema’s is op dit moment een Multi Regionale Input-Output Tabel noodzakelijk die consistent (of geharmoniseerd) is met de Nederlandse nationale rekeningen. Harmonisatie zorgt ervoor dat het detailniveau en de datakwaliteit hoog genoeg zijn om betrouwbare voetafdrukken te kunnen berekenen. De geharmoniseerde versie van Exiobase wordt gebruik om voetafdrukken te berekenen. Deze voetafdrukken worden gebruikt binnen de Integrale Circulaire Economie Rapportage (2021). Bekostigd door: Planbureau voor de leefomgeving.