Circulaire economie in Zuid-Holland

© ANP
Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland.

In het Rijksbrede programma CE geeft het Kabinet aan te streven naar een reductie van het gebruik van primaire grondstoffen met 50 procent in 2030. De ambitie is om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. De afgelopen jaren is bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeds meer informatie over de circulaire economie (CE) beschikbaar gekomen. Het CBS is reeds betrokken bij de nationale monitoring CE, en een deel van die indicatoren kan ook op provinciaal niveau gemaakt worden. Provincies en gemeenten hebben ook in toenemende mate behoefte aan een informatievoorziening omtrent de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in de eigen regio.

Ten behoeve van de kenniscommunity CE, een platform voor harmonisatie en gezamenlijk vraagarticulatie richting kennisinstituten op gebied van regionale monitoring CE, heeft het CBS een aantal indicatoren op een visueel aantrekkelijke wijze uitgewerkt in een factsheet voor Zuid-Holland. De indicatoren sluiten aan op de nationale monitor en kunnen voor alle provincies uitgewerkt worden. De economische indicatoren en de indicatoren met betrekking tot het grondstoffengebruik dienen nog wel verder ontwikkeld te worden. Het dient dan ook als middel om de verdere discussie naar een gewenste monitor op laag regionaal niveau op gang te brengen.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL).