Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018

Man tussen stapels aluminiumbroodjes
© Hollandse Hoogte / Cultura Images RF
In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Deze tabellenset is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht (UU) onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid. Meer informatie over het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie is te vinden op de website van het PBL via de link onderaan deze pagina.

In de Materiaalmonitor worden fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de economie waargenomen. Op basis van de materiaalmonitor, zijn indicatoren over 2010-2018 samengesteld die in de ICER 2021 zijn opgenomen. Deze indicatoren zijn in een aanvullende tabellenset gepubliceerd.