Zoekresultaten

121 resultaten voor kringloopeconomie
121 resultaten voor kringloopeconomie

Pagina 3 van 5

Dossier Circulaire economie

Wat is circulaire economie?

Overig

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

Voorstel voor monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie te kunnen volgen.

Artikelen

Circulaire economie wat we willen weten en kunnen meten

Publicatie Systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland.

Publicaties

Materiaalstromen in Nederland, 2014-2016

In dit rapport worden de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 gepresenteerd.

Publicaties

Hoe gaan we naar een circulaire economie?

Wat is een circulaire economie? Welke strategieën kunnen toegepast worden? Welke beleidsdoelen zijn gesteld? Hoe draagt het CBS via de ICER bij aan de monitoring ervan?

Overig

Hoe groot is de circulaire economie in Nederland?

Belang van de circulaire economie voor bbp en werkgelegenheid, per strategie, regionale circulaire economie

Overig

Gereviseerde Materiaalmonitor, 2010 en 2012

In de gereviseerde Materiaalmonitoren 2010 en 2012 worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Cijfers

Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)

Dit rapport meet voortgang in de eerst vijf jaar van de 17 SDG's (2016-2020) en inventariseert het daarbij in Nederland gevoerde beleid (monitoring en reflectie).

Publicaties

Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Cijfers

Voetafdrukberekeningen met Exiobase

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

Cijfers

Via recycling 9 procent van materialen weer in economie

Van alle materialen die in de economie terechtkomen is ongeveer 9 procent gerecycled. Vergeleken met de totale Nederlandse consumptie is het aandeel gerecycled materiaal 22 procent, terwijl het...

Artikelen

Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector

Het hergebruik van materialen draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050. De bouwsector produceerde in 2016 het meeste afval, maar is ook goed voor...

Artikelen

Voetafdrukberekeningen met SNAC-Exiobase

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Cijfers

Materiaalmonitor tijdreeks 2008-2014

De monitor geeft inzicht in de circulaire economie, efficiëntie in grondstoffengebruik en grondstoffenafhankelijkheid.

Artikelen

Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

Deze publicatie presenteert resultaten van de verschillende onderdelen van de natuurlijk kapitaalrekeningen voor Nederland voor de periode 2013 – 2018. Enkel terrestrische ecosystemen en de daardoor...

Publicaties

Nederlandse producenten verspillen minder grondstoffen

De Nederlandse economie wordt steeds meer een circulaire economie en verspilt minder grondstoffen.

Artikelen

Economische ontwikkeling van de energievoorziening

Economische ontwikkeling van de energievoorziening in banen en bijdrage aan het bruto binnenlands product.

Publicaties

Aandeel milieubelastingen kleiner dan tien jaar geleden

Het aandeel van de milieubelastingen in de totale belasting- en premieopbrengsten was in 2019 kleiner dan in 2009. Het principe “de vervuiler betaalt” blijkt in de praktijk lang niet altijd op te...

Publicaties

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Overig

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Overig

Hoe gebruiken we onze grondstoffen?

Overzicht van statistieken rondom materiaalverbruik, grondstofafhankelijkheid, totale materiaalinzet en gebruik van secundaire materialen

Overig

Materiaalmonitor 2016 – Technische toelichting

De materiaalmonitor geeft inzicht in de materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen Nederland in 2016. Informatie over afval, recycling, emissies en milieu zijn ook onderdeel van de monitor.

Artikelen

PBL

Overig

Nieuwsbrief milieurekeningen en duurzaamheid 2021

Onderzoek en ontwikkelingen op het terrein van de milieurekeningen, klimaat en energie, natuurlijk kapitaal, circulaire economie, duurzaamheid en brede welvaart en de SDG’s in 2021, met een...

Overig

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig