Zoekresultaten

100 resultaten voor kringloopeconomie
100 resultaten voor kringloopeconomie

Pagina 3 van 4

CBS Jaarplan 2023

In dit jaarplan staat beschreven welke statistieken het CBS in 2023 zal maken en publiceren. Daarnaast blijft het CBS onderzoek doen naar nieuwe methoden en databronnen om ook in de toekomst...

Publicaties

Materiaalmonitor tijdreeks 2008-2014

De monitor geeft inzicht in de circulaire economie, efficiëntie in grondstoffengebruik en grondstoffenafhankelijkheid.

Artikelen

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

PBL

Overig

Uitbreiding van de Monitor materiaalstromen (alleen Engelstalig)

Haalbaarheidsstudie naar de concepten en data ten behoeve van een geïntegreerd systeem om de ‘circulaire economie’, 'bio-based economy', eco-belasting en natuurlijke hulpbronnen te meten.

Cijfers

Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Cijfers

Nieuwsbrief milieurekeningen en duurzaamheid 2021

Onderzoek en ontwikkelingen op het terrein van de milieurekeningen, klimaat en energie, natuurlijk kapitaal, circulaire economie, duurzaamheid en brede welvaart en de SDG’s in 2021, met een...

Overig

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Voetafdrukberekeningen met SNAC-Exiobase

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Cijfers

Waste over Time Script

Informatie over Physical Sales and Waste Forecast Script

Overig

CBS brengt met nieuwe methode elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronische afval te meten

Overig

Arbeidsvolume naar bedrijfstak en provincie, 2018

Tabellen met arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak en provincie, verslagjaar 2018.

Cijfers

Hogeschool Amsterdam

Op 6 februari 2018 tekenden het CBS en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een raamovereenkomst om hun strategische samenwerking te bekrachtigen.

Overig

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid 2022

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

Materiaalmonitor 2016 – Technische toelichting

De materiaalmonitor geeft inzicht in de materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen Nederland in 2016. Informatie over afval, recycling, emissies en milieu zijn ook onderdeel van de monitor.

Artikelen

Het meten en toewijzing van milieudruk

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, april 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Voetafdrukberekeningen met Exiobase

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig
Overig

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2022

De Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 beschrijft de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’, de schokbestendigheid van de brede welvaart, de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Toegevoegde waarde milieusector

De bijdrage van de milieusector aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) is gestegen

Overig

Wat kost het milieu? Wie betaalt dat? Brengt het ook wat op?

De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van milieuverontreiniging kosten vaak geld en leiden tot allerlei geldstromen binnen de economie.

Overig

Haalbaarheidsstudie koppeling zeggenschap en Exiobase

Studie die mogelijkheid toetst om informatie over zeggenschap van individuele ondernemingen aan Exiobase te koppelen.

Artikelen

Workshop Green Deal: samenwerking centraal

Over de op 14 maart 2023 gehouden Green Deal workshop die werd gehouden bij het CBS

Overig